Bài 37.8 trang 92 SBT Hóa học 12


Giải bài 37.8 trang 92 Sách bài tập hóa học 12 - Thực hiện những biến đổi hoá học trong sơ đồ sau bằng cách viết phương trình hoá học của các phản ứng và nêu điều kiện của phản ứng (nếu có).

Đề bài

Thực hiện những biến đổi hoá học trong sơ đồ sau bằng cách viết phương trình hoá học của các phản ứng và nêu điều kiện của phản ứng (nếu có).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào lý thuyết của sắt và hợp chất.

Lời giải chi tiết

 

\(\left( 1 \right){\rm{ }}2Fe + {\rm{ }}3C{l_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2FeC{l_3}\)

(2) FeCl3 + 3NaOH  → Fe(OH)3 + 3NaCl

(3) 2Fe(OH)+ 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

(4) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

(5) 2FeCl3 + Fe  → 3FeCl2

(6) 2FeCl2 + Cl2 →  2FeCl3

(7) FeCl2 +  2NaOH  →  Fe(OH)2 + 2NaCl

(8) Fe(OH)2 +  H2SO4 →  FeSO + 2H2O

(9) Fe + 4HNO3 →  Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

(10) FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2  + 2H2O

(11) FeO + 2HCl →  FeCl+ H2O

(12)  FeCl+  2AgNO3→ Fe(NO3)2 + 2AgCl↓

(13) 2Fe + 6H2SO4 (đ) → Fe2(SO4)3 + 3SO2 +6H2O

(14) Fe2(SO4)3  + 6NaOH → 2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO4

\(\eqalign{
& (15)2Fe{(OH)_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow F{e_2}{O_3} + 3{H_2}O \cr 
& (16)F{e_2}{O_3} + 3CO\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2Fe + 3C{O_2} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 37.9 trang 92 SBT Hóa học 12

  Giải bài 37.9 trang 92 Sách bài tập hóa học 12 - Dung dịch A có chứa CuSO4 và Fe2(S04)3 a) Thêm Mg vào dung dịch A→ dung dịch B có 3 muối tan.

 • Bài 37.10 trang 92 SBT Hóa học 12

  Giải bài 37.10 trang 92 Sách bài tập hóa học 12 - Muốn có đủ khí clo để tác dụng với 1,12 g Fe cần phải dùng bao nhiêu gam K2Cr2O7 và bao nhiêu mililít dung dịch HCl 36,5% (D = 1,19 g/ml)

 • Bài 37.11 trang 92 SBT Hóa học 12

  Giải bài 37.11 trang 92 Sách bài tập hóa học 12 - Hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M có hoá trị không đổi trong mọi hợp chất, M đứng trước hiđro trong dãy điện hoá. Tỉ lệ số mol của M và Fe trong hỗn hợp A là 1 : 2.

 • Bài 37.12 trang 92 SBT Hóa học 12

  Giải bài 37.12 trang 92 Sách bài tập hóa học 12 - Cho luồng khí co dư đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp FeO và Fe203 nung nóng.

 • Bài 37.13 trang 92 SBT Hóa học 12

  Giải bài 37.13 trang 92 Sách bài tập hóa học 12 - Cho 18,5 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe304 tác dụng với 200 ml dung dịch HNO3 loãng đun nóng và khuấy đều.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.