Bài 37.8 trang 92 SBT Hóa học 12


Giải bài 37.8 trang 92 Sách bài tập hóa học 12 - Thực hiện những biến đổi hoá học trong sơ đồ sau bằng cách viết phương trình hoá học của các phản ứng và nêu điều kiện của phản ứng (nếu có).

Đề bài

Thực hiện những biến đổi hoá học trong sơ đồ sau bằng cách viết phương trình hoá học của các phản ứng và nêu điều kiện của phản ứng (nếu có).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào lý thuyết của sắt và hợp chất.

Lời giải chi tiết

 

\(\left( 1 \right){\rm{ }}2Fe + {\rm{ }}3C{l_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2FeC{l_3}\)

(2) FeCl3 + 3NaOH  → Fe(OH)3 + 3NaCl

(3) 2Fe(OH)+ 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

(4) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

(5) 2FeCl3 + Fe  → 3FeCl2

(6) 2FeCl2 + Cl2 →  2FeCl3

(7) FeCl2 +  2NaOH  →  Fe(OH)2 + 2NaCl

(8) Fe(OH)2 +  H2SO4 →  FeSO + 2H2O

(9) Fe + 4HNO3 →  Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

(10) FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2  + 2H2O

(11) FeO + 2HCl →  FeCl+ H2O

(12)  FeCl+  2AgNO3→ Fe(NO3)2 + 2AgCl↓

(13) 2Fe + 6H2SO4 (đ) → Fe2(SO4)3 + 3SO2 +6H2O

(14) Fe2(SO4)3  + 6NaOH → 2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO4

\(\eqalign{
& (15)2Fe{(OH)_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow F{e_2}{O_3} + 3{H_2}O \cr 
& (16)F{e_2}{O_3} + 3CO\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2Fe + 3C{O_2} \cr} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài