Bài 37.11 trang 92 SBT Hóa học 12


Đề bài

Hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M có hoá trị không đổi trong mọi hợp chất, M đứng trước hiđro trong dãy điện hoá. Tỉ lệ số mol của M và Fe trong hỗn hợp A là 1 : 2. Cho 13,9 g hỗn hợp A tác dụng với khí Cl2 thì cần dùng 10,08 lít Cl2. Cho 13,9 g hỗn hợp A tác dụng với dung dịch HCl thì thu được 7,84 lít H2. Các thể tích khí đều đo ở đktc. Xác định kim loại M và % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi số mol của Fe và M là x và 2x

Lập phương trình số mol khí H2

Lập phương trình số mol khí Cl2

Giải hệ phương trình suy ra x và n

Tính khối lượng của Fe, suy ra khối lượng của M

Tìm được nguyên tử khối của M, kết luận.

Lời giải chi tiết

2M + 2nHCl → MCln + n H2

 x                                    0,5nx(mol)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2x                              2x (mol)

\(0,5nx + 2x = {{7,84} \over {22,4}} = 0,35\)  (1)

2M + nCl2 → 2MCln

x        0,5nx(mol)

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

2x      3x (mol)

\(0,5nx + 3x = {{10,08} \over {22,4}} = 0,45(2)\)

Từ (1) và (2) → n= 3, x= 0,1

mFe= 2.0,1.56= 11,2 g ; m M= 13,9-11,2= 2,7g

→M M= 2,7:0,1=27 → M là Al

\(\eqalign{
& \to \% {m_{Al}} = {{2,7} \over {13,9}}.100 = 19,42\% \cr 
& \% {m_{Fe}} = 80,58\% \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 37.12 trang 92 SBT Hóa học 12

  Giải bài 37.12 trang 92 Sách bài tập hóa học 12 - Cho luồng khí co dư đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp FeO và Fe203 nung nóng.

 • Bài 37.13 trang 92 SBT Hóa học 12

  Giải bài 37.13 trang 92 Sách bài tập hóa học 12 - Cho 18,5 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe304 tác dụng với 200 ml dung dịch HNO3 loãng đun nóng và khuấy đều.

 • Bài 37.14 trang 93 SBT Hóa học12

  Giải bài 37.14 trang 93 Sách bài tập hóa học 12 - Hoà tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp X (Fe, Fe203) trong dung dịch HNO3 vừa đủ được 1,12 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y.

 • Bài 37.10 trang 92 SBT Hóa học 12

  Giải bài 37.10 trang 92 Sách bài tập hóa học 12 - Muốn có đủ khí clo để tác dụng với 1,12 g Fe cần phải dùng bao nhiêu gam K2Cr2O7 và bao nhiêu mililít dung dịch HCl 36,5% (D = 1,19 g/ml)

 • Bài 37.9 trang 92 SBT Hóa học 12

  Giải bài 37.9 trang 92 Sách bài tập hóa học 12 - Dung dịch A có chứa CuSO4 và Fe2(S04)3 a) Thêm Mg vào dung dịch A→ dung dịch B có 3 muối tan.

 • Bài 37.8 trang 92 SBT Hóa học 12

  Giải bài 37.8 trang 92 Sách bài tập hóa học 12 - Thực hiện những biến đổi hoá học trong sơ đồ sau bằng cách viết phương trình hoá học của các phản ứng và nêu điều kiện của phản ứng (nếu có).

 • Bài 37.7 trang 91 SBT Hóa học 12

  Giải bài 37.7 trang 91 Sách bài tập hóa học 12 - Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

 • Bài 37.3; 37.4; 37.5; 37.6 trang 91 SBT Hóa học 12

  Giải bài 37.3; 37.4; 37.5; 37.6 trang 91 Sách bài tập hóa học 12 - Nhúng thanh sắt (đã đánh sạch) vào các dung dịch ở ba thí nghiệm sau : Thí nghiệm 1 : nhúng vào dung dịch CuSO4.

 • Bài 37.1; 37.2 trang 90 SBT Hóa học 12

  Giải bài 37.1; 37.2 trang 90 Sách bài tập hóa học 12 - Để bảo quản dung dịch FeSO4 trong phòng thí nghiêm, người ta ngâm vào dung dịch đó một đinh sắt đã làm sạch. Chọn cách giải thích đúng cho việc làm trên.

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.


Hỏi bài