Bài 3.7 trang 8 SBT Hóa học 12


Giải bài 3.7 trang 8 SBT Hóa học 12 - Tính khối lượng muối dùng để sản xuất xà phòng thu được khi cho 100 kg một loại mỡ chứa 50% tristearin ; 30% triolein và 20% tripanmitin tác dụng với natri hiđroxit vừa đủ (giả thiết hiệu suất phản ứng đạt 100%).

Đề bài

Tính khối lượng muối dùng để sản xuất xà phòng thu được khi cho 100 kg một loại mỡ chứa 50% tristearin ; 30% triolein và 20% tripanmitin tác dụng với natri hiđroxit vừa đủ (giả thiết hiệu suất phản ứng đạt 100%).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

100 kg mỡ chứa 50% tristearin, 30% triolein và 20% panmitin

\( \to {m_{{{({C_{17}}{H_{35}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}};{m_{{{({C_{17}}{H_{33}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}};{m_{{{({C_{15}}{H_{31}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}}\)

\( \to {n_{{{({C_{17}}{H_{35}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}};{n_{{{({C_{17}}{H_{33}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}};{n_{{{({C_{15}}{H_{31}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}}\)

Từ phương trình ta có

\({n_{{C_{17}}{H_{35}}COON{\text{a}}}} = 3.{n_{{{({C_{17}}{H_{35}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}} \)

\({n_{{C_{17}}{H_{33}}COON{\text{a}}}} = 3.{n_{{{({C_{17}}{H_{33}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}} \)

\({n_{{C_{15}}{H_{31}}COON{\text{a}}}} = 3{n_{{{({C_{15}}{H_{31}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}} \)

\( \to {m_{muoi}} = {m_{{C_{17}}{H_{35}}COON{\text{a}}}} + {m_{{C_{17}}{H_{33}}COON{\text{a}}}} + {m_{{C_{15}}{H_{31}}COON{\text{a}}}} \)

Lời giải chi tiết

Phản ứng của các chất với dung dịch NaOH :

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

(C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H33COONa + C3H5(OH)3

(C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C15H31COONa + C3H5(OH)3

Ta có:

\({m_{{{({C_{17}}{H_{35}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}} = \dfrac{{100.1000.50}}{{100}} = 50000\,\,gam\)

\( \to {n_{{{({C_{17}}{H_{35}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}} = \dfrac{{50000}}{{890}} = 56,18\,\,mol\)

\({m_{{{({C_{17}}{H_{33}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}} = \dfrac{{100.1000.30}}{{100}} = 30000\,\,gam\)

\( \to {n_{{{({C_{17}}{H_{33}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}} = \dfrac{{30000}}{{884}} = 33,94\,\,mol\)

\({m_{{{({C_{15}}{H_{31}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}} = \dfrac{{100.1000.20}}{{100}} = 20000\,\,mol\)

\( \to {n_{{{({C_{15}}{H_{31}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}} = \dfrac{{20000}}{{806}} = 24,81\,\,mol\)

Từ phương trình, ta có:

\({n_{{C_{17}}{H_{35}}COON{\text{a}}}} = 3.{n_{{{({C_{17}}{H_{35}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}} = 168,54\,\,mol\)

\({n_{{C_{17}}{H_{33}}COON{\text{a}}}} = 3.{n_{{{({C_{17}}{H_{33}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}} = 101,82\,\,mol\)

\({n_{{C_{15}}{H_{31}}COON{\text{a}}}} = 3{n_{{{({C_{15}}{H_{31}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}} = 74,43\,\,mol\)

\( \to {m_{muoi}} = {m_{{C_{17}}{H_{35}}COON{\text{a}}}} + {m_{{C_{17}}{H_{33}}COON{\text{a}}}} + {m_{{C_{15}}{H_{31}}COON{\text{a}}}} = 168,54.306 + 101,82.304 + 74,43.278\)

                  \( = 103218,06\,\,gam = 103,2\,\,kg\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu
 • Bài 3.6 trang 8 SBT Hoá học 12

  Giải bài 3.6 trang 8 SBT hóa học 12 - Chỉ số axit là số miligam KOH cần để trung hoà axit béo tự do có trong 1 g chất béo.

 • Bài 3.5 trang 7 SBT Hoá học 12

  Giải bài 3.5 trang 7 SBT hóa học 12 - Nêu những ưu điểm của chất giặt rửa tổng hợp so với xà phòng về tính tiện dụng, tính kinh tế và vấn đề bảo vệ môi trường.

 • Bài 3.4 trang 7 SBT Hoá học 12

  Giải bài 3.4 trang 7 sách bài tập hóa học 12. Xà phòng là gì ? Tại sao xà phòng có tác dụng giặt rửa ? Tại sao không nên dùng xà phòng để giặt rửa trong nước cứng ?

 • Bài 3.3 trang 7 SBT Hoá học 12

  Giải bài 1.23 trang 7 SBT Hóa học 12 - Tại sao không nên dùng xô, chậu bằng nhôm để đựng quần áo ngâm xà phòng

 • Bài 3.1; 3.2 trang 7 SBT Hoá học 12

  Giải bài 3.1; 3.2 trang 7 sách bài tập hóa học 12. Xà phòng và chất giặt rửa có điểm chung là gì

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD