Bài 3.7 trang 8 SBT Hóa học 12


Giải bài 3.7 trang 8 SBT Hóa học 12 - Tính khối lượng muối dùng để sản xuất xà phòng thu được khi cho 100 kg một loại mỡ chứa 50% tristearin ; 30% triolein và 20% tripanmitin tác dụng với natri hiđroxit vừa đủ (giả thiết hiệu suất phản ứng đạt 100%).

Đề bài

Tính khối lượng muối dùng để sản xuất xà phòng thu được khi cho 100 kg một loại mỡ chứa 50% tristearin ; 30% triolein và 20% tripanmitin tác dụng với natri hiđroxit vừa đủ (giả thiết hiệu suất phản ứng đạt 100%).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

100 kg mỡ chứa 50% tristearin, 30% triolein và 20% panmitin

\( \to {m_{{{({C_{17}}{H_{35}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}};{m_{{{({C_{17}}{H_{33}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}};{m_{{{({C_{15}}{H_{31}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}}\)

\( \to {n_{{{({C_{17}}{H_{35}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}};{n_{{{({C_{17}}{H_{33}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}};{n_{{{({C_{15}}{H_{31}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}}\)

Từ phương trình ta có

\({n_{{C_{17}}{H_{35}}COON{\text{a}}}} = 3.{n_{{{({C_{17}}{H_{35}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}} \)

\({n_{{C_{17}}{H_{33}}COON{\text{a}}}} = 3.{n_{{{({C_{17}}{H_{33}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}} \)

\({n_{{C_{15}}{H_{31}}COON{\text{a}}}} = 3{n_{{{({C_{15}}{H_{31}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}} \)

\( \to {m_{muoi}} = {m_{{C_{17}}{H_{35}}COON{\text{a}}}} + {m_{{C_{17}}{H_{33}}COON{\text{a}}}} + {m_{{C_{15}}{H_{31}}COON{\text{a}}}} \)

Lời giải chi tiết

Phản ứng của các chất với dung dịch NaOH :

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

(C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H33COONa + C3H5(OH)3

(C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C15H31COONa + C3H5(OH)3

Ta có:

\({m_{{{({C_{17}}{H_{35}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}} = \dfrac{{100.1000.50}}{{100}} = 50000\,\,gam\)

\( \to {n_{{{({C_{17}}{H_{35}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}} = \dfrac{{50000}}{{890}} = 56,18\,\,mol\)

\({m_{{{({C_{17}}{H_{33}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}} = \dfrac{{100.1000.30}}{{100}} = 30000\,\,gam\)

\( \to {n_{{{({C_{17}}{H_{33}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}} = \dfrac{{30000}}{{884}} = 33,94\,\,mol\)

\({m_{{{({C_{15}}{H_{31}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}} = \dfrac{{100.1000.20}}{{100}} = 20000\,\,mol\)

\( \to {n_{{{({C_{15}}{H_{31}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}} = \dfrac{{20000}}{{806}} = 24,81\,\,mol\)

Từ phương trình, ta có:

\({n_{{C_{17}}{H_{35}}COON{\text{a}}}} = 3.{n_{{{({C_{17}}{H_{35}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}} = 168,54\,\,mol\)

\({n_{{C_{17}}{H_{33}}COON{\text{a}}}} = 3.{n_{{{({C_{17}}{H_{33}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}} = 101,82\,\,mol\)

\({n_{{C_{15}}{H_{31}}COON{\text{a}}}} = 3{n_{{{({C_{15}}{H_{31}}COO)}_3}{C_3}{H_5}}} = 74,43\,\,mol\)

\( \to {m_{muoi}} = {m_{{C_{17}}{H_{35}}COON{\text{a}}}} + {m_{{C_{17}}{H_{33}}COON{\text{a}}}} + {m_{{C_{15}}{H_{31}}COON{\text{a}}}} = 168,54.306 + 101,82.304 + 74,43.278\)

                  \( = 103218,06\,\,gam = 103,2\,\,kg\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài