Bài 3.6 trang 8 SBT Hoá học 12


Giải bài 3.6 trang 8 SBT hóa học 12 - Chỉ số axit là số miligam KOH cần để trung hoà axit béo tự do có trong 1 g chất béo.

Đề bài

Chỉ số axit là số miligam KOH cần để trung hoà axit béo tự do có trong 1 gam chất béo. Để xà phòng hoá 100 kg chất béo (giả sử có thành phần là triolein) có chỉ số axit bằng 7 cần 14,1 kg kali hiđroxit. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn, tính khối lượng muối thu được.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chỉ số axit là 7 \( \to {m_{K{\text{O}}H\,\, + \,\,{\text{ax}}it}} = 700\,\,gam \to {n_{K{\text{O}}H\,\, + \,\,axit}} \to {n_{{H_2}O}}\)

Ta có: \({n_{K{\text{O}}H}} = {n_{K{\text{O}}H\,\, + \,\,axit}} + {n_{K{\text{O}}H\,\, + \,\,este}} \to {n_{K{\text{O}}H\,\, + \,\,este}} \to {n_{glixerol}}\)

Áp dụng bảo toàn khối lượng: mchất béo + mKOH = mmuối + mnước + mglixerol

\( \to {m_{muoi}}\)  

Lời giải chi tiết

Chất béo có công thức (C17H33COO)3C3H5 tác dụng với kiềm :

(C17H33COO)3C3H5 + 3KOH → 3C17H33COOK + C3H5(OH)3 (1)

Phản ứng trung hoà axit:

RCOOH + KOH → RCOOK + H2O          (2)

KOH= 14100 g→ n KOH=251,786 mol

Số g KOH để trung hoà axit béo là 700 g ứng với số mol KOH là 12,5 mol.

Theo(2) :nRCOOH = nKOH= 12,5 mol

nH2O= nRCOOH= 12,5 mol→m H2O = 12,5.18 = 225 (g)

Số mol KOH tham gia phản ứng (1) là : 251,786 - 12,5 = 239,286 (mol)

Số mol glixerol sinh ra  \( = \dfrac{1}{3}.{n_{K{\text{O}}H}} = \dfrac{{239,286}}{3} = 79,762\,\,mol\)  

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng :

mmuối=m chất béo + mKOH - mnước - mglixerol

= 100000 + 14100 - 225 - 79,762.92 = 106536,896 (g) =106,54 kg.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 3.7 trang 8 SBT Hóa học 12

  Giải bài 3.7 trang 8 SBT Hóa học 12 - Tính khối lượng muối dùng để sản xuất xà phòng thu được khi cho 100 kg một loại mỡ chứa 50% tristearin ; 30% triolein và 20% tripanmitin tác dụng với natri hiđroxit vừa đủ (giả thiết hiệu suất phản ứng đạt 100%).

 • Bài 3.5 trang 7 SBT Hoá học 12

  Giải bài 3.5 trang 7 SBT hóa học 12 - Nêu những ưu điểm của chất giặt rửa tổng hợp so với xà phòng về tính tiện dụng, tính kinh tế và vấn đề bảo vệ môi trường.

 • Bài 3.4 trang 7 SBT Hoá học 12

  Giải bài 3.4 trang 7 sách bài tập hóa học 12. Xà phòng là gì ? Tại sao xà phòng có tác dụng giặt rửa ? Tại sao không nên dùng xà phòng để giặt rửa trong nước cứng ?

 • Bài 3.3 trang 7 SBT Hoá học 12

  Giải bài 1.23 trang 7 SBT Hóa học 12 - Tại sao không nên dùng xô, chậu bằng nhôm để đựng quần áo ngâm xà phòng

 • Bài 3.1; 3.2 trang 7 SBT Hoá học 12

  Giải bài 3.1; 3.2 trang 7 sách bài tập hóa học 12. Xà phòng và chất giặt rửa có điểm chung là gì

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD