Bài 36.1; 36.2 trang 87 SBT Hóa học 12


Giải bài 36.1; 36.2 trang 87 Sách bài tập hóa học 12 - Để làm sạch một loại thuỷ ngân có lẫn tạp chất là Zn, Sn và Pb cần khuấy loại thuỷ ngân này trong

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 36.1.

Để làm sạch một loại thuỷ ngân có lẫn tạp chất là Zn, Sn và Pb cần khuấy loại thuỷ ngân này trong

A. dung dịch Zn(NO3)2.           

B. dung dịch Sn(NO3)2.

C. dung dịch Pb(NO3)2.           

D. dung dịch Hg(NO3)2.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết về niken, kẽm, chì, thiếc

Lời giải chi tiết:

Để làm sạch một loại thủy ngân có lẫn chất là Zn, Sn, Pb cần khuấy loại thủy ngân này trong dung dịch Hg(NO3)2

Zn + Hg(NO3)2 \( \to\) Zn(NO3)2 + Hg

Sn + Hg(NO3)2 \( \to\) Sn(NO3)2 + Hg

Pb + Hg(NO3)2 \( \to\) Pb(NO3)2 + Hg

\( \to\) Chọn D.

Câu 36.2.

Hai mẫu kẽm có khối lượng bằng nhau. Cho một mẫu tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl tạo ra 6,8 g muối. Cho mẫu còn lại tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 thì khối lượng muối được tạo ra là

A.16,1 g.                                  B. 8,05 g.

C. 13,6 g.                                 D. 7,42 g. 

Phương pháp giải:

Tính số mol muối ZnCl2, suy ra số mol Zn

Từ số mol Zn suy ra số mol ZnSO4, từ đó tính được khối lượng ZnSO4

Lời giải chi tiết:

Zn + 2HCl \( \to\) ZnCl2 + H2

\({n_{ZnC{l_2}}} = \dfrac{{6,8}}{{136}} = 0,05\,\,mol \to {n_{Zn}} = 0,05\,\,mol\)

Zn + H2SO4 \( \to\) ZnSO4 + H2

\({n_{Zn{\text{S}}{O_4}}} = {n_{Zn}} = 0,05\,\,mol \to {m_{ZnS{O_4}}} = 0,05.161 = 8,05\,\,gam\)

\( \to\) Chọn B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 36.3; 36.4; 36.5; 36.6; 36.7 trang 88 SBT Hóa học 12

  Giải bài 36.3; 36.4; 36.5; 36.6; 36.7 trang 88 Sách bài tập hóa học 12 - Cho 20,4 g hỗn hợp Mg, Zn, Ag vào cốc đựng 600 ml dung dịch HCl 1M (vừa đủ).

 • Bài 36.8; 36.9 trang 89 SBT Hóa học 12

  Giải bài 36.8; 36.9 trang 89 Sách bài tập hóa học 12 - Có thế phân biệt 2 kim loại Al và Zn bằng 2 thuốc thử là

 • Bài 36.10 trang 89 SBT Hóa học 12

  Giải bài 36.10 trang 89 Sách bài tập hóa học 12 - Những bức tranh cổ thường được vẽ bằng bột “trắng chì” có công thức là Pb(OH)2.PbCO3, lâu ngày thường bị xám đen.

 • Bài 36.11 trang 89 SBT Hóa học 12

  Giải bài 36.11 trang 89 Sách bài tập hóa học 12 - Có hỗn hợp bột các kim loại Al và Zn. Trình bày phương pháp hoá học tách riêng từng kim loại và viết phương trình hoá học của các phản ứng đã dùng.

 • Bài 36.12 trang 89 SBT Hóa học 12

  Giải bài 36.12 trang 89 Sách bài tập hóa học 12 - Các quá trình oxi hoá và khử xảy ra ở các điện cực có giống nhau không nếu điện phân dung dịch NiSO4 với

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD