Bài 32.9 trang 76 SBT Hóa học 12


Giải bài 32.9 trang 76 Sách bài tập hóa học 12 - Hãy thay A1, A2 . . . A8 bằng những chất vô cơ thích hợp và hoàn thành các PTHH theo sơ đồ các chuỗi phản ứng sau :

Đề bài

Hãy thay A1, A2 . . . A8 bằng những chất vô cơ thích hợp và hoàn thành các PTHH theo sơ đồ các chuỗi phản ứng sau :

(1) A+ A2  → A3

(2) A3 + A4 → FeCl3

(3) A5 + FeCl3 → A3 + I2 + A2

\((4){A_2} + {\rm{ }}{A_6}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow MnC{l_2} + {\rm{ }}{A_7} + {\rm{ }}{A_4}\)

\(\left( 5 \right){A_4} + {\rm{ }}{A_8}\buildrel {{{30}^0}} \over
\longrightarrow CaOC{l_2} + {\rm{ }}{A_7}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào tính chất của sắt và hợp chất của sắt để suy luận

Lời giải chi tiết

+ Lần lượt suy luận như sau :

Từ (2) và (4) : A4 là Cl2 ⟶ A8 là Ca(OH)2, A7 là H2O và A3 là Fe hoặc FeCl2

Từ (1) và (2) : A3 chỉ có thể là FeCl2 ⟶ A1, A2 thứ tự là Fe, HCl hoặc HCl, Fe.

Từ (1) và (4) : A2 là HCl ⟶ A6 là MnO2

⟶ A1 là Fe

Từ (3) : A5 là HI

Fe + 2HCl → FeCl2

2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

2HI(k) + 2FeCl3 → 2FeCl2 + I2 + 2HCl

4HCl + MnO2 →MnCl2 + 2H2O + Cl2

\(C{l_2} + {\rm{ }}Ca{\left( {OH} \right)_2}\buildrel {{{30}^0}} \over
\longrightarrow CaOC{l_2} + {\rm{ }}{H_2}O\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 32: Hợp chất của sắt

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài