Bài 32.9 trang 76 SBT Hóa học 12


Giải bài 32.9 trang 76 Sách bài tập hóa học 12 - Hãy thay A1, A2 . . . A8 bằng những chất vô cơ thích hợp và hoàn thành các PTHH theo sơ đồ các chuỗi phản ứng sau :

Đề bài

Hãy thay A1, A2 . . . A8 bằng những chất vô cơ thích hợp và hoàn thành các PTHH theo sơ đồ các chuỗi phản ứng sau :

(1) A+ A2  → A3

(2) A3 + A4 → FeCl3

(3) A5 + FeCl3 → A3 + I2 + A2

\((4){A_2} + {\rm{ }}{A_6}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow MnC{l_2} + {\rm{ }}{A_7} + {\rm{ }}{A_4}\)

\(\left( 5 \right){A_4} + {\rm{ }}{A_8}\buildrel {{{30}^0}} \over
\longrightarrow CaOC{l_2} + {\rm{ }}{A_7}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào tính chất của sắt và hợp chất của sắt để suy luận

Lời giải chi tiết

+ Lần lượt suy luận như sau :

Từ (2) và (4) : A4 là Cl2 ⟶ A8 là Ca(OH)2, A7 là H2O và A3 là Fe hoặc FeCl2

Từ (1) và (2) : A3 chỉ có thể là FeCl2 ⟶ A1, A2 thứ tự là Fe, HCl hoặc HCl, Fe.

Từ (1) và (4) : A2 là HCl ⟶ A6 là MnO2

⟶ A1 là Fe

Từ (3) : A5 là HI

Fe + 2HCl → FeCl2

2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

2HI(k) + 2FeCl3 → 2FeCl2 + I2 + 2HCl

4HCl + MnO2 →MnCl2 + 2H2O + Cl2

\(C{l_2} + {\rm{ }}Ca{\left( {OH} \right)_2}\buildrel {{{30}^0}} \over
\longrightarrow CaOC{l_2} + {\rm{ }}{H_2}O\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu
 • Bài 32.10 trang 76 SBT Hóa học 12

  Giải bài 32.10 trang 76 Sách bài tập hóa học 12 - Cho A là oxit, B là muối, C và D là kim loại. Hãy viết PTHH của các phản ứng sau :

 • Bài 32.11 trang 76 SBT Hóa học 12

  Giải bài 32.11 trang 76 Sách bài tập hóa học 12 - Cho biết các phản ứng xảy ra khi cho hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 vào

 • Bài 32.12 trang 76 SBT Hóa học 12

  Giải bài 32.12 trang 76 Sách bài tập hóa học 12 - Phân biệt 3 hỗn hợp sau bằng phương pháp hoá học : a) Fe và FeO ; b) Fe và Fe2O3 ; c) FeO và Fe2O3.

 • Bài 32.13 trang 76 SBT Hóa học 12

  Giải bài 32.13 trang 76 Sách bài tập hóa học 12 - Khi cho 1 g sắt clorua nguyên chất tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 tạo ra 2,6492 g bạc clorua. Hỏi đó là sắt(II) clorua hay sắt(III) clorua

 • Bài 32.14 trang 77 SBT Hóa học 12

  Giải bài 32.14 trang 77 Sách bài tập hóa học 12 - Hỗn hợp A chứa Fe, Ag và Cu ở dạng bột, cho hỗn hợp A vào dung dịch B chỉ chứa một chất tan, khuấy kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc thì thấy Fe và Cu tác dụng hết và còn lại lượng Ag đúng bằng lượng Ag trong hỗn hợp A.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD