Bài 33.9, 33.10, 33.11, 33.12 trang 79 SBT Hóa học 12


Giải bài 33.9, 33.10, 33.11, 33.12 trang 79 SBT Hóa học 12 - Loại quặng sắt dùng để sản xuất gang thường chứa từ 30 - 95% oxit sắt và phải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 33.9.

Loại quặng sắt dùng để sản xuất gang thường chứa từ 30 - 95% oxit sắt và phải

A. chứa nhiều photpho.                   

B. chứa nhiều lưu huỳnh,

C. chứa nhiều SiO2.                         

D. chứa rất ít phot pho, lưu huỳnh

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết về các hợp kim của sắt

Lời giải chi tiết:

Loại quặng sắt dùng để sản xuất gang thường chứa từ 30 – 95% oxit sắt và phải chứa rất ít photpho, lưu huỳnh

\( \to\) Chọn D.

Câu 33.10.

Trường hợp nào dưới đây không có sự phù hợp giữa nhiệt độ và phản ứng xảy ra trong lò cao ?

A. \(C + C{O_2}\xrightarrow{{1500 - {{1800}^0}C}}2CO\)

B. \(3F{{\text{e}}_2}{O_3} + CO\xrightarrow{{{{400}^0}C}}2F{{\text{e}}_3}{O_4} + C{O_2}\)

C. \(CO + F{{\text{e}}_3}{O_4}\xrightarrow{{500 - {{600}^0}C}}3F{\text{e}}O + C{O_2}\)

D. \(CO + F{\text{e}}O\xrightarrow{{900 - {{1000}^0}C}}F{\text{e}} + C{O_2}\)

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết về các hợp kim của sắt

Lời giải chi tiết:

\(C + C{O_2}\xrightarrow{{1500 - {{1800}^0}C}}2CO\)

\(3F{{\text{e}}_2}{O_3} + CO\xrightarrow{{{{400}^0}C}}2F{{\text{e}}_3}{O_4} + C{O_2}\)

\(CO + F{{\text{e}}_3}{O_4}\xrightarrow{{500 - {{600}^0}C}}3F{\text{e}}O + C{O_2}\)

\(CO + F{\text{e}}O\xrightarrow{{700 - {{800}^0}C}}F{\text{e}} + C{O_2}\)

 \( \to\) Chọn D.

Câu 33.11.

Cho các nguyên liệu : (1) quặng sắt; (2) quặng boxit; (3) sắt thép phế liệu ; (4) gang trắng, gang xám , (5) than cốc ; (6) CaO ; (7) SiO2 ; (8) không khí giàu O2 ; (9) nhiên liệu (dầu, khí đốt). Các nguyên liệu dùng để sản xuất thép là

A. 1,5, 6, 7, 8.               B. 3,4, 6, 8, 9.

C. 2, 3, 4, 8,9.               D. 3,4,6, 7, 8.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết về các hợp kim của sắt

Lời giải chi tiết:

Nguyên liệu dùng để sản xuất thép là sắt thép phế liệu, gang trắng, gang xám, CaO, không khí giàu O2, nhiên liệu (dầu, khí đốt)

\( \to\) Chọn B.

Câu 33.12.

Để xác định hàm lượng cacbon trong thép (không chứa S) người ta cho O2 dư đi qua ống sứ đựng 15 gam thép, nung nóng và cho khí đi qua khỏi ống sứ hấp thụ hết vào bình đựng KOH rắn. Sau thí nghiệm khối lượng bình KOH tăng 0,44 gam. Phần trăm khối lượng cacbon trong thép đó là

A. 0,02%.              B. 0,5%.          

C. 0,8%.                D. 1,02%.

Phương pháp giải:

Khối lượng bình KOH tăng bằng khối lượng CO2 bị hấp thụ

Tính được số mol CO2

Bảo toàn nguyên tố C tìm ra số mol C, tính khối lượng C, suy ra % khối lượng của C trong thép

Lời giải chi tiết:

Khối lượng bình KOH tăng bằng khối lượng CO2 bị hấp thụ

\( \to {m_{C{O_2}}} = 0,44\,gam \to {n_{C{O_2}}} = \dfrac{{0,44}}{{44}} = 0,01\,\,mol\)

Bảo toàn nguyên tố C: \({n_C} = {n_{C{O_2}}} = 0,01\,\,mol \to {m_C} = 0,01.12 = 0,12\,\,gam \to \% {m_C} = \dfrac{{0,12}}{{15}}.100\%  = 0,8\% \)

\( \to\) Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 33.13 trang 79 SBT Hóa học 12

  Giải bài 33.13 trang 79 Sách bài tập hóa học 12 - Từ 2,851 g gang sau khi chế hoá thích hợp, thu được 0,0825 g silic đioxit. Tính hàm lượng phần trăm của silic trong loại gang đó.

 • Bài 33.14 trang 79 SBT Hóa học 12

  Giải bài 33.14 trang 79 Sách bài tập hóa học 12 - Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit có chứa 80% Fe3O4 để luyện được 100 tấn gang có 5% là các nguyên tố không phải sắt ? Biết trong quá trình luyện gang, lượng sắt bị hao hụt là 4%.

 • Bài 33.15 trang 80 SBT Hóa học 12

  Giải bài 33.15 trang 80 Sách bài tập hóa học 12 - Khử a gam một oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao, thu được 0,84 g Fe và 0,88 g CO2.

 • Bài 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8 trang 77 SBT Hóa học 12

  Giải bài 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8 trang 77 Sách bài tập Hóa học 12 - Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD