Bài 2.6 trang 7 SBT Hoá học 12


Đề bài

Đun sôi a gam một triglixerit X với dung dịch kali hiđroxit (dư) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,92 g glixerol và m gam hỗn hợp Y gồm muối của axit oleic (C17H33COOH) và 3,18 g muối của axit linoleic (C17H31COOH).

a)  Tìm công thức cấu tạo có thể có của triglixerit trên.

b)   Tính a.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi CT của X là (C17H31COO)xC3H5(OOCC17H33)y

\( \to \) x + y = 3

Theo phương trình thủy phân, ta có: \({n_{{C_{17}}{H_{31}}COOK}} = x.{n_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}}\)

\( \to \) x; y

\( \to \) CT của X.

b. Theo phương trình, ta có: \({n_X} = {n_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}} \)

\( \to \) a.

Lời giải chi tiết

a. \({n_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}} = \dfrac{{0,92}}{{92}} = 0,01\,\,mol\)

\({n_{{C_{17}}{H_{31}}COOK}} = \dfrac{{3,18}}{{318}} = 0,01\,\,mol\)

X là triglixerit của glixerol với axit oleic và axit linoleic nên gọi CT của X là (C17H31COO)xC3H5(OOCC17H33)y

\( \to \) x + y = 3

PTHH: (C17H31COO)xC3H5(OOCC17H33)y + (x+y)KOH \( \to \) xC17H31COOK + yC17H33COOK +  C3H5(OH)3

Theo phương trình, ta có: \({n_{{C_{17}}{H_{31}}COOK}} = x.{n_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}}\)

                                                       \( \to 0,01 = x.0,01\)

                                                              \( \to x = 1 \to y = 3 - 1 = 2\)

\( \to X:{\left( {{C_{17}}{H_{31}}COO} \right)_1}{C_3}{H_5}{\left( {OOC{C_{17}}{H_{33}}} \right)_2}\)

b. Theo phương trình, ta có: \({n_X} = {n_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}} = 0,01\,\,mol\)

\( \to a = {m_X} = 0,01.882 = 8,82\,\,gam\)

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 2.5 trang 6 SBT Hóa học 12

    Giải bài 2.5 trang 6 sách bài tập Hóa học 12. Đun sôi 8,9 g triglixerit X là chất rắn trong duns dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,92 g glixerol và m gam muối của axit béo X. Tính m và tìm công thức cấu tạo của X

  • Bài 2.4 trang 6 SBT Hoá học 12

    Giải bài 2.4 trang 6 sách bài tập hóa học 12. Cho một lượng tristearin (triglixerit của axit stearic với glixerol) vào cốc thuỷ tinh chịu nhiệt đựng một lượng dư dung dịch NaOH, thấy chất trong cốc tách thành hai lớp

  • Bài 2.1; 2.2; 2.3 trang 5, 6 SBT Hoá học 12

    Giải bài 2.1; 2.2; 2.3 trang 5, 6 sách bài tập hóa học 12. Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch cacbon dài, không phân nhánh.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.