Bài 2.6 trang 7 SBT Hoá học 12


Giải bài 2.6 trang 7 sách bài tập hóa học 12. Đun sôi a gam một triglixerit X với dung dịch kali hiđroxit (dư) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,92 g glixerol và m gam hỗn hợp Y gồm muối của axit oleic (C17H33COOH) và 3,18 g muối của axit linoleic (C17H31COOH).

Đề bài

Đun sôi a gam một triglixerit X với dung dịch kali hiđroxit (dư) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,92 g glixerol và m gam hỗn hợp Y gồm muối của axit oleic (C17H33COOH) và 3,18 g muối của axit linoleic (C17H31COOH).

a)  Tìm công thức cấu tạo có thể có của triglixerit trên.

b)   Tính a.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi CT của X là (C17H31COO)xC3H5(OOCC17H33)y

\( \to \) x + y = 3

Theo phương trình thủy phân, ta có: \({n_{{C_{17}}{H_{31}}COOK}} = x.{n_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}}\)

\( \to \) x; y

\( \to \) CT của X.

b. Theo phương trình, ta có: \({n_X} = {n_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}} \)

\( \to \) a.

Lời giải chi tiết

a. \({n_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}} = \dfrac{{0,92}}{{92}} = 0,01\,\,mol\)

\({n_{{C_{17}}{H_{31}}COOK}} = \dfrac{{3,18}}{{318}} = 0,01\,\,mol\)

X là triglixerit của glixerol với axit oleic và axit linoleic nên gọi CT của X là (C17H31COO)xC3H5(OOCC17H33)y

\( \to \) x + y = 3

PTHH: (C17H31COO)xC3H5(OOCC17H33)y + (x+y)KOH \( \to \) xC17H31COOK + yC17H33COOK +  C3H5(OH)3

Theo phương trình, ta có: \({n_{{C_{17}}{H_{31}}COOK}} = x.{n_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}}\)

                                                       \( \to 0,01 = x.0,01\)

                                                              \( \to x = 1 \to y = 3 - 1 = 2\)

\( \to X:{\left( {{C_{17}}{H_{31}}COO} \right)_1}{C_3}{H_5}{\left( {OOC{C_{17}}{H_{33}}} \right)_2}\)

b. Theo phương trình, ta có: \({n_X} = {n_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}} = 0,01\,\,mol\)

\( \to a = {m_X} = 0,01.882 = 8,82\,\,gam\)

 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2: Lipit

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài