Giải bài 2 trang 60 SBT Sinh học 7


Đề bài

Nêu những điều kiện sống và đặc điểm sinh sản phù hợp với điều kiện sống đó của cá chép.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cá chép sống ở môi trường nước ngọt, thụ tinh ngoài.

Lời giải chi tiết

Cá chép sống trong môi trường nước ngọt (ao, hồ, ruộng, sông, suối...) đặc biệt thích hợp với các vực nước lặng. Cá chép ăn tạp : ăn giun, ốc, ấu trùng côn trùng và thực vật thuỷ sinh. Cá chép là động vật biến nhiệt vì nhiệt độ cơ thể không ổn định, phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường nước.

Cá chép thụ tinh ngoài, vì con cái đẻ trứng vào môi trường nước và con đực phóng tinh dịch lên trứng để thụ tinh nên hiệu quả thụ tinh thấp, mặt khác thụ tinh lại xảy ra ở môi trường nước không an toàn (làm mồi cho kẻ thù và điều kiện môi trường có thể không phù hợp với sự phát triển của trứng). Đây cũng là những lí do giải thích cá chép cái đẻ trứng với số lượng lớn 15- 20 vạn trứng trong mỗi lứa đẻ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài 3 trang 60 SBT Sinh học 7

  Giải bài 3 trang 60 Sách bài tập Sinh học 7: Bằng cách nào có thể xác định được vai trò của các vây cá?

 • Giải bài 4 trang 61 SBT Sinh học 7

  Giải bài 4 trang 61 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu vai trò của cá với tự nhiên và đời sống con người.

 • Giải bài 5 trang 61 SBT Sinh học 7

  Giải bài 5 trang 61 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy chứng minh mang cá là cơ quan hô hấp thích nghi với môi trường nước.

 • Giải bài 6 trang 62 SBT Sinh học 7

  Giải bài 6 trang 62 Sách bài tập Sinh học 7: Tại sao mang cá chỉ thích hợp cho hô hấp ở duới nước mà không thích hợp cho hô hấp ở trên cạn? Tại sao cá lên cạn lại không hô hấp được?

 • Giải bài 7 trang 62 SBT Sinh học 7

  Giải bài 7 trang 62 Sách bài tập Sinh học 7: Tại sao sự trao đổi khí của mang cá xương đạt hiệu quả cao?

 • Giải bài 8 trang 62 SBT Sinh học 7

  Giải bài 8 trang 62 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy mô tả đường đi của máu trong hệ tuần hoàn đơn của cá chép. Tại sao hệ tuần hoàn của cá chép gọi là hệ tuần hoàn đơn ?

 • Giải bài 9 trang 63 SBT Sinh học 7

  Giải bài 9 trang 63 Sách bài tập Sinh học 7: Tại sao nói các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống và hoạt động trong môi trường nước?

 • Giải bài 1 trang 60 SBT Sinh học 7

  Giải bài 1 trang 60 sách bài tập Sinh học 7: Những căn cứ nào cho phép kết luận cấu tạo ngoài của cá chép thích nghi với đời sống ỏ nước ?

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.