Bài 19.13 trang 43 SBT Hóa học 12


Giải bài 19.13 trang 43 sách bài tập Hóa học 12 - Để xác định hàm lượng bạc trong một hợp kim, người ta cho 1,5 g hợp kim đó tác dụng với dung dịch axit HNO3 đặc, dư. Xử lí dung dịch bằng axit HCl, lọc lấy kết tủa, rửa rồi sấy khô, cân được 1,194 g. Tính phần trăm khối lượng của bạc trong hợp kim.

Đề bài

Để xác định hàm lượng bạc trong một hợp kim, người ta cho 1,5 g hợp kim đó tác dụng với dung dịch axit HNO3 đặc, dư. Xử lí dung dịch bằng axit HCl, lọc lấy kết tủa, rửa rồi sấy khô, cân được 1,194 g. Tính phần trăm khối lượng của bạc trong hợp kim.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Viết phương trình hóa học

- Tính số mol bạc theo kết tủa

=> Khối lượng Ag => %Ag

Lời giải chi tiết

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O  (1)

AgNO3 + HCl  → AgCl ↓+ HNO3 (2)

Theo (1) và (2) ta có :  \({n_{Ag}} = {\rm{ }}{n_{AgCl}} = \dfrac{{1,194}}{{143,5}} = 0,00832(mol)\)

mAg = 0,00832.108 = 0,898 (g)

%mAg = 59,87%.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 19.10; 19.11; 19.12 trang 42 SBT Hóa học 12

    Giải bài 19.10; 19.11; 19.12 trang 42 sách bài tập Hóa học 12 - Cho 3 g hợp kim Cu - Ag tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc thu được 7,34 g hỗn hợp hai muối Cu(NO3)2 và AgNO3. Hãy xác định thành phần phần trăm khối lượng của từng kim loại trong hợp kim.

  • Bài 19.5; 19.6; 19.7; 19.8; 19.9 trang 41 SBT Hóa học 12

    Giải bài 19.5; 19.6; 19.7; 19.8; 19.9 trang 41 sách bài tập Hóa học 12 - Kết luận nào sau đây không đúng về hợp kim ?

  • Bài 19.1; 19.2; 19.3; 19.4 trang 41 SBT Hóa học 12

    Giải bài 19.1; 19.2; 19.3; 19.4 trang 41 sách bài tập Hóa học 12 - Một loại đồng thau có chứa 59,63% Cu và 40,37% Zn. Hợp kim này có cấu tạo tinh thể của hợp chất hoá học giữa đồng và kẽm. Công thức hoá học của hợp chất là

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.