Bài 19.10; 19.11; 19.12 trang 42 SBT Hóa học 12


Giải bài 19.10; 19.11; 19.12 trang 42 sách bài tập Hóa học 12 - Cho 3 g hợp kim Cu - Ag tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc thu được 7,34 g hỗn hợp hai muối Cu(NO3)2 và AgNO3. Hãy xác định thành phần phần trăm khối lượng của từng kim loại trong hợp kim.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 19.10.

Một loại hợp kim loại của sắt trong đó có nguyên tố C( 0,01%- 2%) và một lượng rất ít các nguyên tố Si, Mn, S, P. Hợp kim đó là

A. gang trắng                           B.thép

C. gang xám                            D. đuyra.

Phương pháp giải:

Xem lại thành phần tạo thành của hợp kim trên

Lời giải chi tiết:

Một loại hợp kim loại của sắt trong đó có nguyên tố C( 0,01%- 2%) và một lượng rất ít các nguyên tố Si, Mn, S, P. Hợp kim đó là thép

=> Chọn B

Câu 19.11.

Một loại hợp  kim của sắt trong đó có nguyên tố C(2%-5%) và một số nguyên tố khác: 1-4%Si; 0,3-5%Mn; 0,1-2%P; 0,01-1% S. Hợp kim đó là

A. amelec                    B. thép

C.gang                        D. đuyra

Phương pháp giải:

Xem lại thành phần tạo thành của hợp kim trên

Lời giải chi tiết:

Một loại hợp  kim của sắt trong đó có nguyên tố C(2%-5%) và một số nguyên tố khác: 1-4%Si; 0,3-5%Mn; 0,1-2%P; 0,01-1% S. Hợp kim đó là gang

=> Chọn C

Câu 19.12.

Hỗn hợp X gồm Ba và Cu. Khi cho X tác dụng với \({O_2}\) dư thì khối lượng chất rắn tăng thêm 6,4 g. Khi cho chất rắn thu được sau phản ứng tác dụng với \({H_2}\) dư thì khối lượng chất rắn giảm 3,2g. Khối lượng của hỗn hợp X là:

A. 26,5 g                     B. 40,2 g

C. 20,1 g                     D. 44,1 g

Phương pháp giải:

- Từ số mol \({O_2}\) => số mol hỗn hợp X

- Chỉ có CuO phản ứng với \({H_2}\) 

- Từ khối lượng chất rắn giảm => khối lượng oxi trong CuO phản ứng=> số mol Cu=> số mol Ba

Lời giải chi tiết:

Hỗn hợp X tác dụng \({O_2}\)  thì thu được rắn gồm : BaO, CuO.

Phương trình hóa học của phản ứng là 

\(2Ba + {O_2} \to 2BaO\)  (1)

\(2Cu + {O_2} \to 2CuO\)  (2)

Khối lượng chất rắn tăng chính là khối lượng của \(O_2\) tham gia phản ứng

=> \({n_{{O_2}}} = \dfrac{{6,4}}{{32}} = 0,2mol\) 

Từ (1), (2) => \({n_{{hhX}}}  = 0,4mol\)

Chất rắn cho tác dụng với \({H_2}\) thì chỉ có CuO phản ứng

\(CuO + {H_2} \to Cu + H_2O\) (3)

Theo (3) khối lượng chất rắn giảm chính là khối lượng của oxi mất đi 

=>\({n_{CuO}} = {n_O} = \dfrac{{3,2}}{{16}} = 0,2mol\)

=>\({n_{{Cu}}}  = 0,2mol\)

=> \({n_{{Ba}}}  = 0,4-0,2=0,2mol\)

=>Khối lượng của chất rắn X = 0,2.64+0,2.137=40,2 (g)

=> Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu
  • Bài 19.13 trang 43 SBT Hóa học 12

    Giải bài 19.13 trang 43 sách bài tập Hóa học 12 - Để xác định hàm lượng bạc trong một hợp kim, người ta cho 1,5 g hợp kim đó tác dụng với dung dịch axit HNO3 đặc, dư. Xử lí dung dịch bằng axit HCl, lọc lấy kết tủa, rửa rồi sấy khô, cân được 1,194 g. Tính phần trăm khối lượng của bạc trong hợp kim.

  • Bài 19.5; 19.6; 19.7; 19.8; 19.9 trang 41 SBT Hóa học 12

    Giải bài 19.5; 19.6; 19.7; 19.8; 19.9 trang 41 sách bài tập Hóa học 12 - Kết luận nào sau đây không đúng về hợp kim ?

  • Bài 19.1; 19.2; 19.3; 19.4 trang 41 SBT Hóa học 12

    Giải bài 19.1; 19.2; 19.3; 19.4 trang 41 sách bài tập Hóa học 12 - Một loại đồng thau có chứa 59,63% Cu và 40,37% Zn. Hợp kim này có cấu tạo tinh thể của hợp chất hoá học giữa đồng và kẽm. Công thức hoá học của hợp chất là

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD