Giải bài 1.34 trang 24 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Đặt một cặp dấu ngoặc “( )” vào biểu thức sau để được kết quả bằng 0.

2,2 – 3,3 + 4,4 – 5,5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận thấy biểu thức đã cho chỉ gồm phép cộng và trừ, kết quả chưa bằng 0. Ta cần đặt dấu ngoặc trước dấu “-“ mới có thể thay đổi kết quả của biểu thức.

Lời giải chi tiết

Ta đặt dấu ngoặc như sau:

2,2 – (3,3 + 4,4 – 5,5) = 2,2 – 2,2 = 0


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu