Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 123 SBT Sinh học 7


Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 123 SBT Sinh học 7: Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật là động vật

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật là động vật

A. có khả năng thụ tinh trong.

B. có khả năng bắt mồi.

C. có sự vận động và di chuyển.

D. có khả năng phản ứng với môi trường.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Các hình thức di chuyển

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật là động vật là có sự vận động và di chuyển.

Chọn C

Câu 2

Trong sự phát triển của giới Động vật, sự hoàn chỉnh của cơ quan vận động, di chuyển là sự phức tạp hoá

A. từ chưa có chi đến thiếu chi rồi đủ chi phân hoá thành nhiều bộ phận.

B. từ chưa có chi đến có chi phân hoá thành nhiều bộ phận.

C. từ số chi chưa hoàn chỉnh đến đủ chi phân hoá thành nhiều bộ phận.

D. từ đủ chi tiến tới tiêu giảm một số chi để tiết kiệm năng lượng cho cơ thể.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Tiến hóa của cơ quan di chuyển

Lời giải chi tiết:

Trong sự phát triển của giới Động vật, sự hoàn chỉnh của cơ quan vận động, di chuyển là sự phức tạp hóa từ chưa có chi đến có chi phân hoá thành nhiều bộ phận.

Chọn B

Câu 3

Thứ tự đúng thể hiện sự phức tạp dần về cấu tạo cơ quan hô hấp ở động vật là
A. tế bào chưa phân hoá —> trao đổi khí qua bề mặt cơ thể —> xuất hiện mang, hình thành ống khí —> xuất hiện phổi.

B. trao đổi khí qua bề mặt cơ thể —> xuất hiện mang, hình thành ống khí —> xuất hiện phổi.

C. tế bào chưa phân hoá —> xuất hiện mang —> trao đổi khí qua bề mặt cơ thể, hình thành ống khí —> xuất hiện phổi.

D. tế bào chưa phân hoá —> trao đổi khí qua bề mặt cơ thể —> xuất hiện mang —> xuất hiện phổi, hình thành ống khí.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Lời giải chi tiết:

Thứ tự đúng thể hiện sự phức tạp dần về cấu tạo cơ quan hô hấp ở động vật là : tế bào chưa phân hoá —> trao đổi khí qua bề mặt cơ thể —> xuất hiện mang, hình thành ống khí —> xuất hiện phổi.

Chọn A

Câu 4

Thứ tự đúng thể hiện sự phức tạp dần về cấu tạo hệ thần kinh ở động vật là

A. thần kinh ống  thần kinh chuỗi hạch  thần kinh lưới  chưa phân hoá.

B. chưa phân hoá  thần kinh lưới  thần kinh chuỗi hạch  thần kinh ống.

C. thần kinh ống  thần kinh chuỗi hạch  thần kinh lưới.

D. thần kinh lưới  thần kinh ống  thần kinh chuỗi hạch.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Lời giải chi tiết:

Thứ tự đúng thể hiện sự phức tạp dần về cấu tạo hệ thần kinh ở động vật là: chưa phân hoá → thần kinh lưới → thần kinh chuỗi hạch → thần kinh ống.

Chọn B

Câu 5

Các hình thức sinh sản ở động vật là

A. hữu tính, phân đôi.

B. nảy chồi, phân đôi.

C. vô tính, nảy chồi.

D. vô tính và hữu tính.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Tiến hóa về sinh sản

Lời giải chi tiết:

Các hình thức sinh sản ở động vật là vô tính và hữu tính.

Chọn D

Câu 6

Sinh sản hữu tính ưu thế hơn sinh sản vô tính vì

A. nâng cao được tỉ lệ thụ tinh.

B. nâng cao được tỉ lệ sống sót.

C. thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh ở vật nuôi.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Tiến hóa về sinh sản

Lời giải chi tiết:

Sinh sản hữu tính ưu thế hơn sinh sản vô tính vì: nâng cao được tỉ lệ thụ tinh, nâng cao được tỉ lệ sống sót, thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh ở vật nuôi.

Chọn D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu
  • Giải bài 7,8,9,10,11,12 trang 124 SBT Sinh học 7

    Giải bài 7,8,9,10,11,12 trang 124 Sách bài tập Sinh học 7: Các đặc điểm thể hiện sự tiến hoá trong sinh sản ở động vật là

  • Giải bài 2 trang 123 SBT Sinh học 7

    Giải bài 2 trang 123 Sách bài tập Sinh học 7: Phân biệt sinh sản vô tính với sinh sản hữu tính ở động vật.

  • Giải bài 1 trang 123 SBT Sinh học 7

    Giải bài 1 trang 123 SBT Sinh học 7: Hãy sắp xếp các cụm từ sau đây theo trật tự đúng thể hiện sự tiến hóa trong cấu tạo của hệ thần kinh động vật: thần kinh chuỗi hạch với hạch ở đầu phát triển, chưa có yếu tố thần kinh riêng biệt, thần kinh mạng lưới, thần kinh ống.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 7 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.