Bài 11.5* Trang 15 SBT Hóa học 9


Giải bài 11.5* Trang 15 sách bài tập Hóa học 9. Cho 6,8 kg NH3 tác dụng với dung dịch H3PO4 thấy tạo ra 36,2 kg hỗn hợp hai muối NH4H2P04 và (NH4)2HP04 theo phương trình hoá học :

Đề bài

Cho 6,8 kg NH3 tác dụng với dung dịch H3PO4 thấy tạo ra 36,2 kg hỗn hợp hai muối NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4 theo phương trình hoá học :

2NH3 + H3PO4 —-------> (NH4)2HPO4

NH3 + H3PO4 —------> (NH4)2HPO4

a) Hãy tính khối lượng axit H3PO4đã tham gia phản ứng

b) Tính khối lượng mỗi muối được tạo thành.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính toán theo hai phương trình học đã cho ở đề bài.

Lời giải chi tiết

a) Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có :

\({m_{N{H_3}}} + {m_{{H_3}P{O_4}}} = {m_{muối}}\)

 Vậy \({m_{{H_3}P{O_4}}} = 36,2 - {m_{N{H_3}}} = 36,2 - 6,8 = 29,4(gam)\)

b) Gọi khối lượng muối (NH4)2HPO4 là x kg  => \({m_{N{H_3}}}\) phản ứng là \(\dfrac{{34x}}{{132}}kg\)

Gọi khối lượng muối NH4H2PO4 là y kg \( \to \) \({m_{N{H_3}}}\) phản ứng là \(\dfrac{{17y}}{{115}}kg\)

Ta có: 

\(\left\{ \matrix{\dfrac{{34x}}{{132}} + \dfrac{{17y}}{{115}} = 6,8 \hfill \cr x + y = 36,2 \hfill \cr} \right.\)\( \to \left\{ \matrix{x = 13,2kg \hfill \cr y = 23kg \hfill \cr} \right.\) 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 11: Phân bón hóa học

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài