Bài 11.3 Trang 14 SBT Hóa học 9


Giải bài 11.3 Trang 14 sách bài tập Hóa học 9. Trong công nghiệp, người ta điều chế phân đạm urê bằng cách cho khí amoniac NH3 tác dụng với khí cacbon đioxit CO2 :

Đề bài

Trong công nghiệp, người ta điều chế phân đạm urê bằng cách cho khí amoniac NH3 tác dụng với khí cacbon đioxit CO2 :

2NH3 + CO2 —----> CO(NH2)2 + H2O

Để có thể sản xuất được 6 tấn urê, cần phải dùng

a) Bao nhiêu tấn NH3 và CO2 ?

b) Bao nhiêu m3 khí NH3 và CO2(đktc) ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính toán theo phương trình hóa học đã cho.

Lời giải chi tiết

a)

\(2N{H_3}\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,C{O_2} \to CO{(N{H_2})_2}\,\,\,\,\, + {H_2}O\)

2.17g                      44g               60g

?tấn                        ?tấn               6 tấn

\({m_{N{H_3}}} = \dfrac{{6,2 \times 17}}{{60}} = 3,4(tấn);{m_{C{O_2}}} = \dfrac{{6,44}}{{60}} = 4,4(tấn )\)

b)

\(2N{H_3}\,+ \,C{O_2} \to CO{(N{H_2})_2}\,+ \,{H_2}O\)

  2mol          1 mol           1 mol         1 mol 

 ?mol           ?mol         100000mol

\({n_{{\rm{ur}}ê}} = \dfrac{{m}}{{M}} = \dfrac{{6000000}}{{60}} = 100000(mol)\)

\({n_{N{H_3}}} = \dfrac{{100000 \times 2}}{{1}} = 200000(mol)\)

\( \to {V_{N{H_3}}} = n.22,4 = 200000.22,4 = 4480000(l) = 4480({m^3})\)

\({n_{C{O_2}}} = 100000mol\)

\( \to {V_{C{O_2}}} = n.22,4 = 100000.22,4 = 2240000(l) = 2240({m^3})\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 11: Phân bón hóa học

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài