Bài 11.3 Trang 14 SBT Hóa học 9


Giải bài 11.3 Trang 14 sách bài tập Hóa học 9. Trong công nghiệp, người ta điều chế phân đạm urê bằng cách cho khí amoniac NH3 tác dụng với khí cacbon đioxit CO2 :

Đề bài

Trong công nghiệp, người ta điều chế phân đạm urê bằng cách cho khí amoniac NH3 tác dụng với khí cacbon đioxit CO2 :

2NH3 + CO2 —----> CO(NH2)2 + H2O

Để có thể sản xuất được 6 tấn urê, cần phải dùng

a) Bao nhiêu tấn NH3 và CO2 ?

b) Bao nhiêu m3 khí NH3 và CO2(đktc) ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính toán theo phương trình hóa học đã cho.

Lời giải chi tiết

a)

\(2N{H_3}\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,C{O_2} \to CO{(N{H_2})_2}\,\,\,\,\, + {H_2}O\)

2.17g                      44g               60g

?tấn                        ?tấn               6 tấn

\({m_{N{H_3}}} = \dfrac{{6,2 \times 17}}{{60}} = 3,4(tấn);{m_{C{O_2}}} = \dfrac{{6,44}}{{60}} = 4,4(tấn )\)

b)

\(2N{H_3}\,+ \,C{O_2} \to CO{(N{H_2})_2}\,+ \,{H_2}O\)

  2mol          1 mol           1 mol         1 mol 

 ?mol           ?mol         100000mol

\({n_{{\rm{ur}}ê}} = \dfrac{{m}}{{M}} = \dfrac{{6000000}}{{60}} = 100000(mol)\)

\({n_{N{H_3}}} = \dfrac{{100000 \times 2}}{{1}} = 200000(mol)\)

\( \to {V_{N{H_3}}} = n.22,4 = 200000.22,4 = 4480000(l) = 4480({m^3})\)

\({n_{C{O_2}}} = 100000mol\)

\( \to {V_{C{O_2}}} = n.22,4 = 100000.22,4 = 2240000(l) = 2240({m^3})\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu
 • Bài 11.4* Trang 15 SBT Hóa học 9

  Giải bài 11.4* Trang 15 sách bài tập Hóa học 9. Điều chế phân đạm amoni nitrat NH4NO3 bằng phản ứng của canxi nitrat Ca(NO3)2 với amoni cacbonat (NH4)2CO3.

 • Bài 11.5* Trang 15 SBT Hóa học 9

  Giải bài 11.5* Trang 15 sách bài tập Hóa học 9. Cho 6,8 kg NH3 tác dụng với dung dịch H3PO4 thấy tạo ra 36,2 kg hỗn hợp hai muối NH4H2P04 và (NH4)2HP04 theo phương trình hoá học :

 • Bài 11.2* Trang 14 SBT Hóa học 9

  Giải bài 11.2* Trang 14 sách bài tập Hóa học 9. Có ba mẫu phân bón hoá học không ghi nhãn là : phân kali KCl, phân đạm NH4NO3 và phân lân Ca(H2PO4)2. Hãy nhận biết mỗi mẫu phân bón trên bằng phương pháp hoá học và viết các phương trình hoá học.

 • Bài 11.1 Trang 14 SBT Hóa học 9

  Giải bài 11.1 Trang 14 sách bài tập Hóa học 9. Ba nguyên tố cơ bản là chất dinh dưỡng cho thực vật, đó là : nitơ (N), photpho (P), kali (K).

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí