Bài 11.3 trang 38 SBT Vật lí 6


Giải bài 11.3 trang 38 sách bài tập vật lí 6. Biết 10 lít cát có khối lượng 15kg.

Đề bài

Biết \(10\) lít cát có khối lượng \(15kg\).

a) Tính thể tích của \(1\) tấn cát

b) Tính trọng lượng của một đống cát \(3m^3\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đề đã cho: \({V_1} = 10l = 10{\rm{ }}d{m^3} = 0,01{m^3};\) \({m_1} = 15kg\)

a) \(m = 1\) tấn \(= 1000kg \Rightarrow V = ?\)

b) \(V = 3m^3\Rightarrow P =?\)

Khối lượng riêng của cát là \(D = \displaystyle{m \over V} = {{15} \over {0,01}} = 1500kg/{m^3}\) 

Lời giải chi tiết

a) Khối lượng riêng của cát là \(D = \displaystyle{m \over V} = {{15} \over {0,01}} = 1500kg/{m^3}\) 

Thể tích 1 tấn cát \(V = \displaystyle{m \over D} = {{1000} \over {1500}} = 0,667{m^3}\)

(Theo quy tắc làm tròn số thập phân nên ta viết: \(0,6666..... \approx 0,667\))

b) Tính trọng lượng của một đống cát 3m3.

Khối lượng: \(m = D.V = 1500 . 3 = 4500\;kg\)

Trọng lượng: \(P = 10m = 45000N\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 147 phiếu
 • Bài 11.4 trang 38 SBT Vật lí 6

  Giải bài 11.4 trang 38 sách bài tập vật lí 6. Tính khối lượng riêng của kem giặt VISO và so sánh với khối lượng riêng của nước

 • Bài 11.5 trang 38 SBT Vật lí 6

  Giải bài 11.5 trang 38 sách bài tập vật lí 6. Mỗi hòn gạch "hai lỗ" có khối lượng 1,6kg. Hòn gạch có thể tích 1.200cm3

 • Bài 11.6 trang 38 SBT Vật lí 6

  Giải bài 11.6 trang 38 sách bài tập vật lí 6. Hãy tìm cách đo khối lượng riêng của cát khô đã được đặt lèn chặt.

 • Bài 11.7 trang 38 SBT Vật lí 6

  Gải bài 11.7 trang 38 sách bài tập vật lí 6. Khối lượng riêng của nhôm là bao nhiêu?

 • Bài 11.8 trang 38 SBT Vật lí 6

  Giải bài 11.8 trang 38 sách bài tập vật lí 6. Trọng lượng riêng của gạo vào khoảng

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí