Bài 11.3 trang 38 SBT Vật lí 6


Đề bài

Biết \(10\) lít cát có khối lượng \(15kg\).

a) Tính thể tích của \(1\) tấn cát

b) Tính trọng lượng của một đống cát \(3m^3\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đề đã cho: \({V_1} = 10l = 10{\rm{ }}d{m^3} = 0,01{m^3};\) \({m_1} = 15kg\)

a) \(m = 1\) tấn \(= 1000kg \Rightarrow V = ?\)

b) \(V = 3m^3\Rightarrow P =?\)

Khối lượng riêng của cát là \(D = \displaystyle{m \over V} = {{15} \over {0,01}} = 1500kg/{m^3}\) 

Lời giải chi tiết

a) Khối lượng riêng của cát là \(D = \displaystyle{m \over V} = {{15} \over {0,01}} = 1500kg/{m^3}\) 

Thể tích 1 tấn cát \(V = \displaystyle{m \over D} = {{1000} \over {1500}} = 0,667{m^3}\)

(Theo quy tắc làm tròn số thập phân nên ta viết: \(0,6666..... \approx 0,667\))

b) Tính trọng lượng của một đống cát 3m3.

Khối lượng: \(m = D.V = 1500 . 3 = 4500\;kg\)

Trọng lượng: \(P = 10m = 45000N\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 147 phiếu
 • Bài 11.4 trang 38 SBT Vật lí 6

  Giải bài 11.4 trang 38 sách bài tập vật lí 6. Tính khối lượng riêng của kem giặt VISO và so sánh với khối lượng riêng của nước

 • Bài 11.5 trang 38 SBT Vật lí 6

  Giải bài 11.5 trang 38 sách bài tập vật lí 6. Mỗi hòn gạch "hai lỗ" có khối lượng 1,6kg. Hòn gạch có thể tích 1.200cm3

 • Bài 11.6 trang 38 SBT Vật lí 6

  Giải bài 11.6 trang 38 sách bài tập vật lí 6. Hãy tìm cách đo khối lượng riêng của cát khô đã được đặt lèn chặt.

 • Bài 11.7 trang 38 SBT Vật lí 6

  Gải bài 11.7 trang 38 sách bài tập vật lí 6. Khối lượng riêng của nhôm là bao nhiêu?

 • Bài 11.8 trang 38 SBT Vật lí 6

  Giải bài 11.8 trang 38 sách bài tập vật lí 6. Trọng lượng riêng của gạo vào khoảng

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.