Giải bài 1 trang 118 SBT Sinh học 7


Giải bài 1 trang 118 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy chọn các thông tin ở cột B cho phù hợp với thông tin ở cột A trong bảng sau:

Đề bài

Hãy chọn các thông tin ở cột B cho phù hợp với thông tin ở cột A trong bảng sau:

A. Tên các ngành, lớp động vật

B. Phương thức và bộ phận di chuyển

1. Động vật nguyên sinh

2. Ruột khoang

3. Giun dẹp

4. Giun tròn

5. Giun đốt

6. Thân mểm

7. Chân khớp

8. Cá

9. Lưỡng cư

10. Bò sát

11. Chim

12. Thú

a) Vây bơi

b) Co duỗi cơ thể

c) Chân giả, lông roi, lông tơ

d) Màng bơi của chi sau (trong nước); bò, phóng mình bằng chi trên cạn

e) Chi, với nhiều dạng như leo trèo, chuyền cành, đi, phóng, chạy

g) Chi, sự chuyển động của thân và hỗ trợ của đuôi

h) Chi trên cạn và cánh khi bay trên không

i) Chân bò, chân bơi (ở nước); bò, chân nhảy, cánh

k) Chân là những chỗ lồi của cơ thể

l) Bám, co duỗi cơ thể hoặc lộn đầu

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Các hình thức di chuyển

Lời giải chi tiết

1. c;   2. l;    3. b;   4. b;      5. b;     6. k;

7. i;    8. a;    9. d;   10. g;    11. h;   12. e.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu
 • Giải bài 2 trang 118 SBT Sinh học 7

  Giải bài 2 trang 118 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu sự tiến hóa của cơ quan di chuyển ở động vật. Cho ví dụ.

 • Giải bài 3 trang 119 SBT Sinh học 7

  Giải bài 3 trang 119 Sách bài tập Sinh học 7: Cho tập hợp các sinh vật sau: vịt trời, gà lôi, châu chấu, vượn, hươu, cá chép, giun đất, doi, kanguru. Hãy xếp thành từng nhóm sinh vật có 1 hình thức di chuyển, có 2 hình thức di chuyển, có 3 hình thức di chuyển.

 • Giải bài 4 trang 119 SBT Sinh học 7

  Giải bài 4 trang 119 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu sự tiến hóa vé thể thức cấu tạo chung của cơ thể động vật.

 • Giải bài 5 trang 119 SBT Sinh học 7

  Giải bài 5 trang 119 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào cột trống ở bảng sau:

 • Giải bài 6 trang 120 SBT Sinh học 7

  Giải bài 6 trang 120 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào cột trống ở bảng sau:

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 7 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí