Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Sinh 12


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Sinh 12

Đề bài

KIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ SỐ 8

CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Câu 1: Một gene tự nhân đôi 3 lần được môi trường cung cấp số Nu tự do là 16800. Chiều dài của gene này theo micromet là: 

A. 0,204µm                      B. 0,306µm

C. 0,408µm                      D. 0,510µm

Câu 2: Một gene có 150 chu kỳ xoắn. Trên một mạch của gene có số nu loại T chiếm tỷ lệ 20% so với số nu của mạch. Gene phiên mã 3 lần môi trường nội bào cung cấp 1800 nu loại A. Tỷ lệ phần trăm số nu loại A ở mạch mã gốc của gene trên là:  

A. 20%                         B. 30%

C. 40%                         D. 15%

Câu 3: Một tế bào chứa chứa gene A và B. Tổng số nu của 2 gene trong tế bào là 4500. Khi gene A tái bản 1 lần đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp số nu bằng 2/3 số nu cần cho gene B tái bản 2 lần. Chiều dài của gene A và gene B là :

A. LA = 4080A0, LB = 1780A0 

B. LA = 4080A0, LB = 2040A0

C. LA = 3060A0, LB = 4590A0

D. LA = 5100A0, LB = 2550A0

Câu 4: Nếu nuôi cấy một tế bào E. coli có một phân tử ADN ở vùng nhân chỉ chứa N15 phóng xạ chưa nhân đôi trong môi trường chỉ có N14, quá trình phân chia của vi khuẩn tạo ra 4 tế bào con. Số phân tử ADN ở vùng nhân của các E. coli có chứa N15 phóng xạ được tạo ra trong quá trình trên là

A. 1                                         B. 3

C. 2                                         D. 4

Câu 5: Trong một phân tử ADN có khối lượng phân tử là 7,2.105 đvC, có A1 + A2 = 60%. Nếu đoạn ADN nói trên tự nhân đôi 5 lần thì tổng số liên kết hydro bị phá vỡ trong quá trình trên là 

A. 89280                                 B. 98280

C. 89820                                 D. 98820

Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

C

A

D

C

A

Câu 1: Số nu gen là: (2^3 - 1)x N = 16800 -> N = 2400

L gen = 2400/2 x 3,4 = 4080 A0 = 0,408µm

Chọn C

Câu 2: Số nu gen là N = 150 x 20 = 3000 nu -> T1 = 20% x 1500 = 300 nu.

Gen phiên mã 3 lần số rA môi trường cung cấp = 1800, gấp 6 lần 300 -> Mạch 2 có thể là mạch gốc

-> T2 = 1800 / 3 = 600 nu -> A2 = T1 = 300 nu = 20% mạch

Chọn A

Câu 3: NA x 1 = 2/3 x NB x (2^2 - 1) => NA = 2NB mà NA + NB = 4500

-> NB = 1500 -> NA = 3000 nu

-> LA = 5100A0, LB = 2550A0

Chọn D

Câu 4: 1 ADN chưa N15, sau nhân đôi -> 2 ADN chứa N15

Chọn C

Câu 5: N = 2400, A = 30% -> số liên kết hiđrô của gen H = 2400 + 480 = 2880

Số liên kết hydro bị phá vỡ khi gen nhân đôi 5 lần là: 2880 x (2^5 - 1) = 89280

Chọn A

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài