Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương VII - Hóa học 11


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương VII - Hóa học 11

Đề bài

Câu 1. Cho clo tác dụng với 78 gam benzen (bột sắt làm xúc tác), thu được 78 gam clobenzen. Tính hiệu suất của phản ứng trên.

Câu 2. Cho 23 kg toluen tác dụng với hỗn hợp gồm 88 kg HNO3 66% và 74kg H2SO4 96%. Giả sử toluen và trinitrotoluen được tách hết khỏi hỗn hợp axit còn dư. Tính:

a) Khối lượng trinitrotoluen.

b) Khối lượng của hỗn hợp axit còn dư và thành phần của hỗn hợp đó.

Lời giải chi tiết

Câu 1.

Ta có: \({n_{{C_6}{H_6}}} = \dfrac{{78}}{{78}} = 1\left( {mol} \right)\)

          \({C_6}{H_6} + C{l_2} \to {C_6}{H_5}Cl + HCl\left( 1 \right)\)

                1\( \to \)                            1     (mol)

Từ (1) \( \Rightarrow {n_{{C_6}{H_5}Cl}} = 1\left( {mol} \right)\)

\(\Rightarrow {m_{{C_6}{H_5}Cl}}\)lí thuyết \( = 1 \times 112,5 = 112,5\left( {gam} \right)\)

Vậy hiệu suất phản ứng:

\(H = \dfrac{{78}}{{112,5}} \times 100\%  \approx 69,33\% \)

Câu 2.

Ta có: \({n_{{C_6}{H_5} - C{H_3}}} = \dfrac{{23000}}{{92}} = 250\left( {mol} \right)\)

Từ (1) \( \Rightarrow \) ntrinitro toluen = 250 (mol)

a) Khối lượng của trinitro toluen thu được:

                       \(250 \times 227 = 56750\left( {gam} \right) = 56,75\left( {kg} \right)\)

b) Khối lượng hỗn hợp axit còn dư:

                       \(\dfrac{{66}}{{100}} \times 88 - 47,25 + \dfrac{{96}}{{100}} \times 74 \)\(\,= 81,87\left( {kg} \right)\)

Thành phần của hỗn hợp còn lại là:

                       \({m_{HN{O_3}}}\) \( = \dfrac{{66}}{{100}} \times 88 - 47,25 = 10,83\left( {kg} \right)\)

Vì lượng H2SO4 không bị mất nên chính bằng lượng ban đầu:

                      \(\dfrac{{96}}{{100}} \times 74 = 71,04\left( {kg} \right)\)

Và \({m_{{H_2}O}} = \left( {88 + 74 + 23} \right)\)\(\, - \left( {56,75 + 10,83 + 71,04} \right) \)\(\,= 46,38\left( {kg} \right)\)

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay
Gửi bài