Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương V - Hóa học 11


Đề bài

Câu 1. Đốt cháy một ankan X, thu được tỉ lệ khối lượng CO2 và nước bằng 11 : 6. Tìm công thức phân tử của X.

Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hiđrocacbon cùng dãy đồng đẳng có phân tử khối hơn kém nhau 28 u thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Tìm công thức phân tử của hai hiđrocacbon đem dùng.

Câu 3. Một hỗn hợp A gồm hai chất thuộc dãy đồng đẳng ankan và kế tiếp nhau, có khối lượng 24,8 gam. Thể tích của A là 11,2 lít (đktc). Xác định công thức của hai ankan.

 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Câu 1.

Theo đề bài, ta có phương trình: \(\dfrac{{an \times 44}}{{a\left( {n + 1} \right) \times 18}} = \dfrac{{11}}{6}\)

\( \Rightarrow n = 3 \Rightarrow \) Công thức phân tử: C3H8

Câu 2.

Ta có: \({n_{C{O_2}}} = \dfrac{{8,8}}{{44}} = 0,2\left( {mol} \right);\)

\({n_{{H_2}O}} = \dfrac{{5,4}}{{18}} = 0,3\left( {mol} \right)\)

Vì \({n_{C{O_2}}} < {n_{{H_2}O}} \Rightarrow \) Hai hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng ankan

Phản ứng:

Theo đề bài, ta có phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l}{n_{C{O_2}}} = a\overline n  = 0,2\\{n_{{H_2}O}} = a\left( {\overline n  + 1} \right) = 0,3\end{array} \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = 0,1\\\overline n  = 2\end{array} \right.\)

Vậy công thức phân tử của 2 ankan là: CH4 và C3H8

Câu 3.

Ta có: \({\overline M _A} = \dfrac{{24,8 \times 22,4}}{{11,2}} = 49,6\left( {gam} \right)\)

Giả sử, gọi MX là phân tử khối của ankan thứ 2 và MX < MY thì:

                           \({M_X} < \overline M  < {M_Y}\)

\( \Leftrightarrow 14n + 2 < 49,6 < 14n' + 2 \)

\(\Leftrightarrow n < 3,4 < n'{\rm{    }}\left( 1 \right)\)

Vì 2 ankan kế tiếp nhau nên \(n' = n + 1\)

Từ (1) \( \Rightarrow 2,4 < n < 3,4\) ; n là số nguyên dương nên duy nhất n = 3

           \( \Rightarrow n' = n + 1 = 4\)

Vậy công thức của hai ankan liên tiếp: X là C3H8 và Y là C4H10.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.