Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương IX - Hóa học 11


Đề bài

Câu 1. Một axit Y mạch hở, không phân nhánh có công thức tử là (C3H5O2)n. Xác định công thức phân tử của Y.

Câu 2. Cho 2,4 gam một hợp chất hữu cơ X tác dụng tác dụng hoàn toàn với AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 7,2 gam Ag. Hỏi công thức phân tử của X đem dùng là gì?

Câu 3. Đốt cháy một hỗn hợp các anđehit đồng đẳng thu được số mol CO2 bằng số mol H2O thì đó là các anđehit thuộc dãy đồng đẳng nào?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Câu 1.

Vì công thức mạch hở, không phân nhánh, từ công thức (C3H5O2)n thì chỉ có thể n = 1;2

+ Khi n = 1: X là (C3H5O2)2 (loại) vì H lẻ

+ Khi n = 2: C6H10O4 nhận

Suy ra công  thức tử Y: \(HOOC - C{H_2} - C{H_2} - C{H_2} - C{H_2} - COOH\)

Cách khác: Từ \({\left( {{C_3}{H_5}{O_2}} \right)_n} \Leftrightarrow {C_{2n}}{H_{4n}}{\left( {COOH} \right)_n} \)

\(\Rightarrow 5n = 2 \times 2n + 2\)

Suy ra n = 2. Vậy công thức của R(CHO)n với AgNO3/NH3

Từ phản ứng, ta có:             

\(\begin{array}{l}\left( {R + 29n} \right) \times 7,2 = 2,4 \times 2n \times 108\\ \Leftrightarrow R = 43n\\\Rightarrow 12x + y = 43n \\\Rightarrow y = 43n - 12x\end{array}\)

Chọn n = 1, 2, 3 chỉ có n = 1 và x = 3 là phù hợp

Vậy công thức phân tử của X là: C3H7CHO.

Câu 3.

+ Anđehit no, đơn chức, mạch hở CnH2nO:        \({C_n}{H_{2n}}O \to nC{O_2} + n{H_2}O\)

+ Anđehit vòng no: CnH2n-2O        \({C_n}{H_{2n - 2}}O \to nC{O_2} + \left( {n - 1} \right){H_2}O\)

+ Anđehit no, hai chức, mạch hở: CnH2n-2O2        \({C_n}{H_{2n - 2}}{O_2} \to nC{O_2} + \left( {n - 1} \right){H_2}O\)

\( \Rightarrow \) Đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hở.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.