Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương IV - Hóa học 11


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương IV - Hóa học 11

Đề bài

Câu 1. Khi phân tích định lượng một hợp chất hữa cơ X thì thu được 54,5% cacbon; 9,1% hiđro và còn lại là oxi. Xác định công thức phân tử của hợp chất X.

Câu 2. Một hỗn hợp X gồm 0,2 mol C4H6; 0,3 mol C4H8 và 0,3 mol một hiđrocacbon Z. Phân tử khối trung bình của X là 56,25. Hỏi công thức phân tử của hiđrocacbon Z là gì?

Câu 3. Một hợp chất hữu cơ Z có công thức nguyên là (C3H8O)n. Xác định công thức phân tử của hợp chất trên.

Lời giải chi tiết

Câu 1.

Gọi công thức tổng quát của X là: CxHyOz

Theo đề bài ra, ta  có:

%mC = 54,5%; %mH = 9,1% và %mO = 36,4%

Lập tỉ lệ: \(x:y:z = \dfrac{{54,5}}{{12}}:\dfrac{{9,1}}{1}:\dfrac{{36,4}}{{16}} \)\(\,= 2:4:1\)

\( \Rightarrow \) CTN của X: (C2H4O)n

Với MX = 88 \( \Rightarrow n = 2\)

Vậy công thức phân tử là: C4H8O2.

Câu 2.

Ta có: \({\overline M _X} = \dfrac{{0,2 \times 54 + 0,3 \times 56 + 0,3\left( {12x + y} \right)}}{{0,8}} = 56,25\)

\( \Leftrightarrow 12x + y = 58\) (x, y nguyên dương)

Vậy nghiệm hợp lí: \(\left\{ \begin{array}{l}x = 4\\y = 10\end{array} \right.\)

Vậy công thức phân tử: C4H10.

Câu 3.

Áp dụng điều kiện ràng buộc: \(y \le 2x + 2\) với x, y nguyên dương

\( \Rightarrow 8n \le 3n \times 2 + 2 \Rightarrow n \le 1 \Rightarrow \) duy nhất n = 1

Vậy công thức phân tử của Z là: C3H8O.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài