CHƯƠNG V. VIỆT NAM CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 87 SBT sử 9 Bài 1 trang 87 SBT sử 9

Giải bài 1 trang 87 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 89 SBT sử 9 Bài 2 trang 89 SBT sử 9

Giải bài 2 trang 89 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

Xem chi tiết
Bài 3 trang 89 SBT sử 9 Bài 3 trang 89 SBT sử 9

Giải bài 3 trang 89 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy nối thời gian với sự kiện lịch sử cho phù hợp

Xem chi tiết
Bài 4 trang 89 SBT sử 9 Bài 4 trang 89 SBT sử 9

Giải bài 4 trang 89 sách bài tập Lịch sử 9. Kết quả, ý nghĩa lịch sử cuộc chiến đấu trong các đô thị Bắc vĩ tuyến 16

Xem chi tiết
Bài 5 trang 90 SBT sử 9 Bài 5 trang 90 SBT sử 9

Giải bài 5 trang 90 sách bài tập Lịch sử 9. Giải thích nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp

Xem chi tiết
Bài 6 trang 91 SBT sử 9 Bài 6 trang 91 SBT sử 9

Giải bài 6 trang 91 sách bài tập Lịch sử 9. Nêu và phân tích đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng ta

Xem chi tiết
Bài 1 trang 91 SBT sử 9 Bài 1 trang 91 SBT sử 9

Giải bài 1 trang 91 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 92 SBT sử 9 Bài 2 trang 92 SBT sử 9

Giải bài 2 trang 92 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

Xem chi tiết
Bài 3 trang 93 SBT sử 9 Bài 3 trang 93 SBT sử 9

Giải bài 3 trang 93 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy nối ô hai bên với các ô ở giữa sao cho phản ánh đúng nội dung lịch sử

Xem chi tiết
Bài 4 trang 93 SBT sử 9 Bài 4 trang 93 SBT sử 9

Giải bài 4 trang 93 sách bài tập Lịch sử 9. Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 94 SBT sử 9 Bài 5 trang 94 SBT sử 9

Giải bài 5 trang 94 sách bài tập Lịch sử 9. Thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của ta trong kháng chiến chống Pháp

Xem chi tiết
Bài 6 trang 94 SBT sử 9 Bài 6 trang 94 SBT sử 9

Giải bài 6 trang 94 sách bài tập Lịch sử 9. Từ chiến thắng biên giới thu - đông năm 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp

Xem chi tiết
Bài 1 trang 95 SBT sử 9 Bài 1 trang 95 SBT sử 9

Giải bài 1 trang 95 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 96 SBT sử 9 Bài 2 trang 96 SBT sử 9

Giải bài 2 trang 96 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

Xem chi tiết
Bài 3 trang 96 SBT sử 9 Bài 3 trang 96 SBT sử 9

Giải bài 3 trang 96 sách bài tập Lịch sử 9. Điền những nội dung chính của kế hoạch Na-va vào bảng sau

Xem chi tiết
Bài 4 trang 97 SBT sử 9 Bài 4 trang 97 SBT sử 9

Giải bài 4 trang 97 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử về cuộc

Xem chi tiết
Bài 5 trang 97 SBT sử 9 Bài 5 trang 97 SBT sử 9

Giải bài 5 trang 97 sách bài tập Lịch sử 9. Trình bày nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của hiệp định Giơ-ne-vơ 1954

Xem chi tiết
Bài 6 trang 98 SBT sử 9 Bài 6 trang 98 SBT sử 9

Giải bài 6 trang 98 sách bài tập Lịch sử 9. Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến

Xem chi tiết
Bài 1 trang 100 SBT sử 9 Bài 1 trang 100 SBT sử 9

Giải bài 1 trang 100 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy cho biết ý nghĩa sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

Xem chi tiết
Bài 2 trang 100 SBT sử 9 Bài 2 trang 100 SBT sử 9

Giải bài 2 trang 100 sách bài tập Lịch sử 9. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài