Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu