Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 64 SBT sử 9 Bài 1 trang 64 SBT sử 9

Giải bài 1 trang 64 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 65 SBT sử 9 Bài 2 trang 65 SBT sử 9

Giải bài 2 trang 65 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

Xem chi tiết
Bài 3 trang 65 SBT sử 9 Bài 3 trang 65 SBT sử 9

Giải bài 3 trang 65 sách bài tập Lịch sử 9. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã diễn ra với nội dung quan trọng nào?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 66 SBT sử 9 Bài 4 trang 66 SBT sử 9

Giải bài 4 trang 66 sách bài tập Lịch sử 9. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng nước ta?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 66 SBT sử 9 Bài 5 trang 66 SBT sử 9

Giải bài 5 trang 66 sách bài tập Lịch sử 9. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc có vai trò như thế nào trong hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 67 SBT sử 9 Bài 1 trang 67 SBT sử 9

Giải bài 1 trang 67 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 68 SBT sử 9 Bài 2 trang 68 SBT sử 9

Giải bài 2 trang 68 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

Xem chi tiết
Bài 3 trang 68 SBT sử 9 Bài 3 trang 68 SBT sử 9

Giải bài 3 trang 68 sách bài tập Lịch sử 9. Cuộc sống của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 69 SBT sử 9 Bài 4 trang 69 SBT sử 9

Giải bài 4 trang 69 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền các mốc thời gian cho phù hợp với những nội dung lịch sử của phong trào cách mạng 1930-1931

Xem chi tiết
Bài 5 trang 69 SBT sử 9 Bài 5 trang 69 SBT sử 9

Giải bài 5 trang 69 sách bài tập Lịch sử 9. Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được thể hiện như thế nào qua phong trào cách mạng 1930-1931?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 70 SBT sử 9 Bài 6 trang 70 SBT sử 9

Giải bài 6 trang 70 sách bài tập Lịch sử 9. Tại sao nói: Xô viết Nghệ - Tĩnh thật sự là chính quyền của dân, vì dân?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 72 SBT sử 9 Bài 1 trang 72 SBT sử 9

Giải bài 1 trang 72 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 72 SBT sử 9 Bài 2 trang 72 SBT sử 9

Giải bài 2 trang 72 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

Xem chi tiết
Bài 3 trang 72 SBT sử 9 Bài 3 trang 72 SBT sử 9

Giải bài 3 trang 72 sách bài tập Lịch sử 9. Điền mốc thời gian phù hợp với sự kiện lịch sử về phong trào dân chủ 1936 - 1939

Xem chi tiết
Bài 4 trang 73 SBT sử 9 Bài 4 trang 73 SBT sử 9

Giải bài 4 trang 73 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền tiếp vào bảng sau những yêu sách của mỗi tầng lớp, giai cấp trong phong trào dân chủ 1936 - 1939

Xem chi tiết
Bài 5 trang 73 SBT sử 9 Bài 5 trang 73 SBT sử 9

Giải bài 5 trang 73 sách bài tập Lịch sử 9. Năm 1935, quốc tế cộng sản đã có chủ trương gì?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 73 SBT sử 9 Bài 6 trang 73 SBT sử 9

Giải bài 6 trang 73 sách bài tập Lịch sử 9. Trình bày ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936 - 1939

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay