CHƯƠNG V. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC – KĨ THUẬT TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 41 SBT sử 9

Giải bài tập 1 trang 41 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 42 SBT sử 9

Giải bài tập 2 trang 42 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy cho biết nội dung ở cột bên trái thuộc lĩnh vực nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 42 SBT sử 9

Giải bài tập 3 trang 42 sách bài tập Lịch sử 9. Ý nghĩa và tác động của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật

Xem lời giải

Bài 4 trang 43 SBT sử 9

Giải bài tập 4 trang 43 sách bài tập Lịch sử 9. Làm rõ những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật.

Xem lời giải

Bài 5 trang 43 SBT sử 9

Giải bài tập 5 trang 43 sách bài tập Lịch sử 9. Cách mạng khoa học- kĩ thuật diễn ra nhằm mục đích gì?

Xem lời giải

Bài 6 trang 43 SBT sử 9

Giải bài tập 6 trang 43 sách bài tập Lịch sử 9. Vì sao chinh phục vũ trụ lại là thành tựu quan trọng đáng chú ý?

Xem lời giải

Bài 1 trang 44 SBT sử 9

Giải bài tập 1 trang 44 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 45 SBT sử 9

Giải bài tập 2 trang 45 sách bài tập Lịch sử 9. Tình hình nổi bật của các nước XHCN trong những năm cuối thế kỉ XX

Xem lời giải

Bài 3 trang 45 SBT sử 9

Giải bài tập 3 trang 45 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

Xem lời giải

Bài 4 trang 45 SBT sử 9

Giải bài tập 4 trang 45 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền mốc thời gian phù hợp với các sự kiện lịch sử

Xem lời giải

Bài 5 trang 46 SBT sử 9

Giải bài tập 5 trang 46 sách bài tập Lịch sử 9. Nội dung chính lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

Xem lời giải

Bài 6 trang 46 SBT sử 9

Giải bài tập 6 trang 46 sách bài tập Lịch sử 9. Xu thế phát triển của thế giới ngày nay

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất