CHƯƠNG I. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919- 1930

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 47 SBT sử 9

Giải bài 1 trang 47 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 49 SBT sử 9

Giải bài 2 trang 49 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy hoàn thiện sơ đồ sau về sự phân hóa giai cấp trong Xã hội Việt Nam

Xem lời giải

Bài 3 trang 50 SBT sử 9

Giải bài 3 trang 50 sách bài tập Lịch sử 9. Tóm tắt mục đích, nội dung của chương trình khai thác thuộc địa lần

Xem lời giải

Bài 4 trang 50 SBT sử 9

Giải bài 4 trang 50 sách bài tập Lịch sử 9. Em hãy nêu nhận xét về chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của

Xem lời giải

Bài 1 trang 51 SBT sử 9

Giải bài 1 trang 51 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 52 SBT sử 9

Giải bài 2 trang 52 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền các mốc thời gian phù hợp với các sự kiện lịch sử trong bảng

Xem lời giải

Bài 3 trang 52 SBT sử 9

Giải bài 3 trang 52 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy nối ô ở giữa với ô hai bên sao cho phù hợp với nội dung lịch sử

Xem lời giải

Bài 4 trang 53 SBT sử 9

Giải bài 4 trang 53 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy nêu mục tiêu và những điểm tích cực, hạn chế của phong trào

Xem lời giải

Bài 5 trang 53 SBT sử 9

Giải bài 5 trang 53 sách bài tập Lịch sử 9. Căn cứ vào đâu để khẳng định phong trào công nhân Việt Nam phát triển

Xem lời giải

Bài 1 trang 55 SBT sử 9

Giải bài 1 trang 55 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 1 SBT sử 9

Giải đề kiểm tra học kì 1 sách bài tập Lịch sử 9 trang 55. Khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 56 SBT sử 9

Giải bài 2 trang 56 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy phân tích sự phân hóa giai cấp xã hội Việt Nam do tác động của

Xem lời giải

Bài 1 trang 56 SBT sử 9

Giải bài 1 trang 56 sách bài tập Lịch sử 9. Trình bày sự phát triển của nền kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Xem lời giải

Bài 3 trang 56 SBT sử 9

Giải bài 3 trang 56 sách bài tập Lịch sử 9. Căn cứ vào đâu để khẳng định phong trào công nhân nước ta phát triển lên một bước cao hơn

Xem lời giải

Bài 1 trang 57 SBT sử 9

Giải bài 1 trang 57 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 58 SBT sử 9

Giải bài 2 trang 58 sách bài tập Lịch sử 9. Quá trình hoạt động tìm đường cứu nước của vị lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

Xem lời giải

Bài 3 trang 59 SBT sử 9

Giải bài 3 trang 59 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp với nội dung lịch sử

Xem lời giải

Bài 4 trang 59 SBT sử 9

Giải bài 4 trang 59 sách bài tập Lịch sử 9. Những sự kiện chính trong quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc

Xem lời giải

Bài 5 trang 60 SBT sử 9

Giải bài 5 trang 60 sách bài tập Lịch sử 9. Con đường cứu nước do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìm ra cho nhân dân Việt Nam

Xem lời giải

Bài 1 trang 60 SBT sử 9

Giải bài 1 trang 60 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất