Bài 2 trang 49 SBT sử 9


Giải bài 2 trang 49 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy hoàn thiện sơ đồ sau về sự phân hóa giai cấp trong Xã hội Việt Nam

Đề bài

Hãy hoàn thiện sơ đồ sau về sự phân hoá giai cấp trong Xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất và chỉ rõ thái độ và khả năng cách mạng của từng giai cấp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Xã hội Việt Nam phân hóa 

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu
  • Bài 3 trang 50 SBT sử 9

    Giải bài 3 trang 50 sách bài tập Lịch sử 9. Tóm tắt mục đích, nội dung của chương trình khai thác thuộc địa lần

  • Bài 4 trang 50 SBT sử 9

    Giải bài 4 trang 50 sách bài tập Lịch sử 9. Em hãy nêu nhận xét về chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của

  • Bài 1 trang 47 SBT sử 9

    Giải bài 1 trang 47 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí