Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu