Bài 3 trang 96 SBT sử 9


Giải bài 3 trang 96 sách bài tập Lịch sử 9. Điền những nội dung chính của kế hoạch Na-va vào bảng sau

Đề bài

Điền những nội dung chính của kế hoạch Na-va vào bảng sau

Kế hoạch Na-va

Nội dung chính

Bước thứ nhất

 

Bước thứ hai

 Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ

Lời giải chi tiết

Kế hoạch Na-va

Nội dung chính

Bước thứ nhất

(từ thu - đông 1953 và xuân 1954): giữ thế phòng ngự trên chiến trường miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược để bình định Trung và Nam Đông Dương.

Bước thứ hai

(từ thu đông 1954): chuyển lực lượng ra chiến trường miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược, giành thắng lợi quân sự quyết định, kết thúc chiến tranh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 4 trang 97 SBT sử 9

  Giải bài 4 trang 97 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử về cuộc

 • Bài 5 trang 97 SBT sử 9

  Giải bài 5 trang 97 sách bài tập Lịch sử 9. Trình bày nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của hiệp định Giơ-ne-vơ 1954

 • Bài 6 trang 98 SBT sử 9

  Giải bài 6 trang 98 sách bài tập Lịch sử 9. Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến

 • Bài 2 trang 96 SBT sử 9

  Giải bài 2 trang 96 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

 • Bài 1 trang 95 SBT sử 9

  Giải bài 1 trang 95 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí