Bài 1 trang 95 SBT sử 9


Giải bài 1 trang 95 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng:

Câu 1

Mục đích của Pháp và Mĩ trong việc thực hiện kế hoạch Nava trong đông - xuân 1953-1954 là 

A. "xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương, với hi vọng trong vòng 18 tháng sẽ kết thúc chiến tranh trong danh dự”.

B. Buộc ta phải kí hiệp định có lợi cho chúng.

C. Xây dựng lực lượng, bình định vùng tạm chiến.

D. Khóa chặt biên giới Việt - Trung và cô lập căn cứ địa Việt Bắc.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ

Lời giải chi tiết:

Ngày 7 - 5 - 1953. Tướng Na-va được cử làm Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương, vạch ra kế hoạch quân sự nhằm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương, với hi vọng trong 18 tháng “kết thúc chiến tranh trong danh dự”.

Chọn A

Câu 2

Phương hướng chiến lược của ta trong đông - xuân 1953 - 1954 là 

A. Phân tán lực lượng, tổ chức các trận đánh nhỏ để đánh lạc hướng quân địch.

B. Tập trung lực lượng, mở cuộc tấn công vào các hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, phân tán binh lực địch.

C. Tăng cường đánh du kích, làm tiêu hòa một phần sinh lực địch.

D. Tuyên truyền vận động địch ra hàng.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954

Lời giải chi tiết:

Phương hướng chiến lược của ta là tập trung lực lượng mà những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, đồng thời buộc chúng phải bị động phân tán lực lượng đối phó với ta trên những địa bàn xung yếu mà chúng không thể bỏ, tạo cho ta những điều kiện thuận lợi để tiêu diệt thêm sinh lực của chúng.

Chọn B

Câu 3

Mục tiêu của Bộ Chính trị Trung ương Đảng trong việc quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ là 

A. Tiêu diệt sinh lực địch, tiến tới giải phóng toàn bộ các tỉnh miền núi phía Bắc.

B. Đánh sập quân chủ lực của địch, buộc chúng phải chấp nhận đàm phán, kết thúc chiến tranh.

C. Tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng toàn bộ vùng Tây Bắc, tạo điều kiện để giải phóng Bắc Lào.

D. Tiêu diệt tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương của Pháp, buộc chúng phải kết thúc chiến tranh.

Phương pháp giải:

Xem lại mục II. Cuộc tiến công của chiến lược đông - xuân 1953 - 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954

Lời giải chi tiết:

Đầu tháng 12 - 1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Mục tiêu của chiến dịch là tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.

Chọn C

Câu 4

Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra trong thời gian nào 

A. từ ngày 1-3 đến ngày 7-5-1953

B. từ ngày 1-3 đến ngày 7-5-1954

C. từ ngày 3-3 đến ngày 17-5-1954

D. từ ngày 13-3 đến ngày 7-5-1954

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954)

Lời giải chi tiết:

Chiến dịch bắt đầu từ ngày 13 - 3 - 1954 đến hết ngày 7 - 5 - 1954 và được chia làm 3 đợt:

- Đợt 1: từ ngày 13 đến ngày 17 - 3 - 1954.

- Đợt 2: từ ngày 30 - 3 đến ngày 26 - 4.

- Đợt 3: từ ngày 1 - 5 đến ngày 7 - 5 - 1954.

Chọn D

Câu 5

Cuối cùng, quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ, bắt sống toàn bộ Ban tham mưu của địch và tướng

A. Xa-lăng

B. Na-va

C. Cô-nhi

D. Đờ Ca-xtơ-ri

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954)

Lời giải chi tiết:

Chiều 7 - 5, quân ta đánh vào sở chỉ huy địch. 17 giờ 30 phút ngày 7 - 5, Tướng Đờ Ca-xtơ-ri cùng toàn bộ Ban tham mưu của địch ra đầu hàng.

Chọn D

Câu 6

Theo hiệp định Rơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương, ở Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội Viễn chinh Pháp tập kết ở hai miền Nam Bắc, lấy giới tuyến quân sự tạm thời theo 

A. Vĩ tuyến 15

B. Vĩ tuyến 16

C. Vĩ tuyến 17

D. Vĩ tuyến 18

Phương pháp giải:

Xem lại mục III. Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh Đông Dương (1954)

Lời giải chi tiết:

Hai bên tham chiến thực hiện cuộc di chuyển, tập kết quân đội ở hai vùng: Quân đội cách mạng Việt Nam và quân đội xâm lược Pháp tập kết ở hai miền Bắc và Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời.

Chọn C

Câu 7

Theo hiệp định Rơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương, Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc Tổng tuyển cử tự do trong cả nước tổ chức vào 

A. Tháng 7 - 1955

B. Tháng 7 - 1956

C. Tháng 8 - 1955

D. Tháng 8 - 1956

Phương pháp giải:

Xem lại mục III. Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh Đông Dương (1954)

Lời giải chi tiết:

Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước, sẽ tổ chức vào tháng 7 - 1956 dưới sự kiểm soát của một ủy ban quốc tế...

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu
 • Bài 2 trang 96 SBT sử 9

  Giải bài 2 trang 96 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

 • Bài 3 trang 96 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 96 sách bài tập Lịch sử 9. Điền những nội dung chính của kế hoạch Na-va vào bảng sau

 • Bài 4 trang 97 SBT sử 9

  Giải bài 4 trang 97 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử về cuộc

 • Bài 5 trang 97 SBT sử 9

  Giải bài 5 trang 97 sách bài tập Lịch sử 9. Trình bày nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của hiệp định Giơ-ne-vơ 1954

 • Bài 6 trang 98 SBT sử 9

  Giải bài 6 trang 98 sách bài tập Lịch sử 9. Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí