Bài 5 trang 63 SBT sử 9


Giải bài 5 trang 63 sách bài tập Lịch sử 9. Phong trào cách mạng trong những năm 1926-1927 có bước phát triển như thế nào

Đề bài

Phong trào cách mạng trong những năm 1926 - 1927 có bước phát triển như thế nào so với phong trào trong những năm 1919 - 1925? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam (1926 - 1927)

Lời giải chi tiết

* Những điểm mới trong phong trào cách mạng Việt Nam (1926 - 1927):

- Phong trào công nhân, nông dân và tiểu tư sản phát triển đã kết thành một làn sóng cách mạng dân tộc dân chủ khắp cả nước.

- Giai cấp công nhân đã trở thành một lực lượng chính trị độc lập biểu hiện ở đấu tranh mang tính thống nhất, trình độ giác ngộ của công nhân được nâng lên rõ rệt.

=> Trong bối cảnh đó, các tổ chức cách mạng nối tiếp nhau ra đời.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 4 trang 63 SBT sử 9

  Giải bài 4 trang 63 sách bài tập Lịch sử 9. Bảng hệ thống về các tổ chức cách mạng ở Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX

 • Bài 6 trang 64 SBT sử 9

  Giải bài 6 trang 64 sách bài tập Lịch sử 9. Tân Việt Cách mạng Đảng hoạt động trong hoàn cảnh như thế nào

 • Bài 3 trang 62 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 62 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp với nội dung lịch sử

 • Bài 2 trang 62 SBT sử 9

  Giải bài 2 trang 62 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô trước câu trả lời sau

 • Bài 1 trang 60 SBT sử 9

  Giải bài 1 trang 60 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí