Bài 1 trang 60 SBT sử 9


Giải bài 1 trang 60 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng 

Câu 1

Phong trào công nhân trong những năm 1926 - 1927 thể hiện trình độ giác ngộ chính trị hơn hẳn so với giai đoạn trước vì 

A. Công nhân đấu tranh đã có tổ chức, đã thành lập Công hội bí mật.

B. Công nhân đấu tranh không chỉ đòi quyền lợi kinh tế mà cả quyền lợi chính trị.

C. Qua các cuộc đấu tranh của công nhân đã biểu thị tinh thần quốc tế vô sản.

D. Các cuộc đấu tranh của công nhân giai đoạn này đều mang tính chất chính trị, bước đầu liên kết được nhiều ngành, nhiều địa phương.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1Bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam (1926-1927)

Lời giải chi tiết:

Giai cấp công nhân đã trở thành một lực lượng chính trị độc lập biểu hiện ở đấu tranh mang tính thống nhất, trình độ giác ngộ của công nhân được nâng lên rõ rệt.

Chọn D

Câu 2

Tổ chức cách mạng hoạt động rất tích cực, chi phối mạnh mẽ sự phát triển của phong trào công nhân trong nước là 

A. Tâm tâm xã

B. Hội Việt Nam cách mạng Thanh Niên 

C. Tân Việt Cách mạng Đảng 

D. Việt Nam quốc dân Đảng 

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Tân Việt cách mạng Đảng (Tháng 7-1928)

Lời giải chi tiết:

Do ảnh hưởng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Tân Việt cử người sang dự các lớp huấn luyện và vận động hợp nhất với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Tổ chức cách mạng hoạt động rất tích cực, chi phối mạnh mẽ sự phát triển của phong trào công nhân trong nước là Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Chọn B

Câu 3

Tân Việt cách mạng Đảng (Đảng Tân Việt) là tổ chức cách mạng 

A. của giai cấp công nhân

B. của giai cấp tư sản Việt Nam

C. tập hợp những tri thức trẻ, thanh niêu tiểu tư sản yêu nước

D. của những người yêu nước ở Việt Nam ở nước ngoài 

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Tân Việt cách mạng Đảng (tháng 7-1928)

Lời giải chi tiết:

Thành phần: tập hợp những trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản yêụ nước.

Chọn C

Câu 4

Địa bàn hoạt động chủ yếu của Đảng Tân Việt là 

A. Bắc Kì 

B. Trung Kì 

C. Nam Kì 

D. Pháp và Trung Quốc

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Tân Việt cách mạng Đảng (tháng 7-1928)

Lời giải chi tiết:

Địa bàn hoạt động chủ yếu của Đảng Tân Việt ở Trung Kì.

Chọn B

Câu 5

Việc một số Đảng viên tiên tiến của Đảng Tân Việt đã chuyển sang Hội Cách mạng Thanh niên chứng tỏ 

A. Sự hấp dẫn của Hội Cách mạng Thanh niên

B. Mâu thuẫn nội bộ của Đảng Tân Việt không giải quyết được

C. Sự thắng thế của xu hướng cách mạng theo quan điểm vô sản trong phong trào yêu nước lúc bấy giờ

D. Sự không kiên định lập trường của các Đảng Viên Đảng Tân Việt.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Tân Việt cách mạng Đảng (tháng 7-1928)

Lời giải chi tiết:

Nội bộ Tân Việt đã phân hóa thành hai khuynh hướng: Khuynh hướng cải lương (đứng trên lập trường quốc gia tư sản). và khuynh hướng vô sản.

=> Chứng tỏ sự thắng thế của xu hướng cách mạng theo quan điểm vô sản trong phong trào yêu nước lúc bấy giờ.

Chọn C

Câu 6

Từ cuối những năm 1928 đến đầu năm 1929, nước ta đã xuất hiện nhu cầu cấp thiết thành lập một Đảng Cộng sản vì 

A. Đó là xu thế chung của phong trào cách mạng thế giới lúc bấy giờ

B. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc dân chủ, đặc biệt là phong trào công nông theo con đường cách mạng vô sản 

C. Thực dân Pháp tăng cường đàn áp phong trào cách mạng nên cần có một chính đảng cộng sản để lãnh đạo phong trào vượt qua khó khăn.

D. Thực hiện chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản về việc phải thành lập ngay một Đảng cộng sản.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929

Lời giải chi tiết:

Cuối năm 1928 đến đầu năm 1929, phong trào dân tộc, dân chủ nước ta, đặc biệt là phong trào công nông đi theo con đường cách mạng vô sản phát triển mạnh mẽ.

=> Đặt ra yêu cầu phải có một chính đảng của giai cấp vô sản để kịp thời đưa cách mạng Việt Nam tiến lên những bước mới.

Chọn B

Câu 7

Ba tổ chức cộng sản được thành lập ở Việt Nam trong năm 1929 là 

A. Cộng Sản đoàn, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn

B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, , An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn

C. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng và  Đông Dương Cộng sản liên đoàn

D. Cộng sản đoàn, Việt Nam cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929

Lời giải chi tiết:

Ba tổ chức cộng sản được thành lập ở Việt Nam trong năm 1929 là Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 62 SBT sử 9

  Giải bài 2 trang 62 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô trước câu trả lời sau

 • Bài 3 trang 62 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 62 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp với nội dung lịch sử

 • Bài 5 trang 63 SBT sử 9

  Giải bài 5 trang 63 sách bài tập Lịch sử 9. Phong trào cách mạng trong những năm 1926-1927 có bước phát triển như thế nào

 • Bài 4 trang 63 SBT sử 9

  Giải bài 4 trang 63 sách bài tập Lịch sử 9. Bảng hệ thống về các tổ chức cách mạng ở Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX

 • Bài 6 trang 64 SBT sử 9

  Giải bài 6 trang 64 sách bài tập Lịch sử 9. Tân Việt Cách mạng Đảng hoạt động trong hoàn cảnh như thế nào

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.