Bài 6 trang 64 SBT sử 9


Đề bài

Tân Việt Cách mạng Đảng hoạt động trong hoàn cảnh như thế nào và kết quả ra sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1.Tân Việt cách mạng Đảng (tháng 7 -1928)

Lời giải chi tiết

Tân Việt Cách mạng đảng:

- Phong trào yêu nước dân chủ đầu những năm 20 của thế kỉ XX phát triển mạnh mẽ.

- Tân Việt Cách mạng đảng tập hợp những trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản yêu nước. Hạt nhân thành lập là nhóm sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương và tù chính trị ở Trung Kì đã thành lập Hội Phục Việt.

- Sau nhiều lần đổi tên, cuối cùng quyết định lấy tên là Tân Việt Cách mạng đảng (7-1928).

- Đây là một tổ chức yêu nước, lúc đầu chưa có lập trường giai cấp rõ rệt. Song nhờ sự hoạt động mạnh mẽ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, lí luận và tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lê-nin có ảnh hưởng to lớn, lôi cuốn nhiều đảng viên tiến bộ đi theo.

- Vì vậy, nội bộ Tân Việt Cách mạng đảng đã diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt giữa hai khuynh hướng tư tưởng vô sản và tư sản.

Kết quả: Khuynh hướng cách mạng theo quan điểm vô sản thắng thế, nhiều đảng viên của Tân Việt Cách mạng đảng đã chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tích cực chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho sự thành lập một chính đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác Lê-nin.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 4 trang 63 SBT sử 9

  Giải bài 4 trang 63 sách bài tập Lịch sử 9. Bảng hệ thống về các tổ chức cách mạng ở Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX

 • Bài 5 trang 63 SBT sử 9

  Giải bài 5 trang 63 sách bài tập Lịch sử 9. Phong trào cách mạng trong những năm 1926-1927 có bước phát triển như thế nào

 • Bài 3 trang 62 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 62 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp với nội dung lịch sử

 • Bài 2 trang 62 SBT sử 9

  Giải bài 2 trang 62 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô trước câu trả lời sau

 • Bài 1 trang 60 SBT sử 9

  Giải bài 1 trang 60 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.