CHƯƠNG II. CÁC NƯỚC Á, PHI,MĨ LA TINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 10 SBT sử 9

Giải bài tập 1 trang 10 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 11 SBT sử 9

Giải bài tập 2 trang 11 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 12 SBT sử 9

Giải bài tập 3 trang 12 sách bài tập Lịch sử 9. Phong trào GPDT ở các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh

Xem lời giải

Bài 1 trang 13 SBT sử 9

Giải bài tập 1 trang 13 sách bài tập lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 14 SBT sử 9

Giải bài tập 2 trang 14 sách bài tập lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 14 SBT sử 9

Giải bài tập 3 trang 14 sách bài tập sử 9. Hãy nối các ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp

Xem lời giải

Bài 4 trang 15 SBT sử 9

Giải bài tập 4 trang 15 sách bài tập lịch sử 9. Tình hình các nước Châu Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Xem lời giải

Bài 5 trang 15 SBT sử 9

Giải bài tập 5 trang 15 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước CHND Trung Hoa

Xem lời giải

Bài 6 trang 16 SBT sử 9

Giải bài tập 6 trang 16 sách bài tập Lịch sử 9. Đảng cộng Sản Trung Quốc đề ra đường lối mới với trọng tâm

Xem lời giải

Bài 1 trang 16 SBT sử 9

Giải bài tập 1 trang 16 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 17 SBT sử 9

Giải bài tập 2 trang 17 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 18 SBT sử 9

Giải bài tập 3 trang 18 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy nối ô bên trái với các ô bên phải cho phù hợp về nội dung lịch sử

Xem lời giải

Bài 4 trang 18 SBT sử 9

Giải bài tập 4 trang 18 sách bài tập Lịch sử 9. Các sự kiện thể hiện bước phát triển của ASEAN kể từ khi thành lập đến nay

Xem lời giải

Bài 5 trang 19 SBT sử 9

Giải bài tập 5 trang 19 sách bài tập Lịch sử 9. Các nước Đông Nam Á đã có sự phân hoá như thế nào trong đường lối đối ngoại?

Xem lời giải

Bài 6 trang 19 SBT sử 9

Giải bài tập 6 trang 19 sách bài tập Lịch sử 9. Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của ASEAN.

Xem lời giải

Bài 1 trang 20 SBT sử 9

Giải bài tập 1 trang 20 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 21 SBT sử 9

Giải bài tập 2 trang 21 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 21 SBT sử 9

Giải bài tập 3 trang 21 sách bài tập Lịch sử 9. Nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B cho phù hợp

Xem lời giải

Bài 4 trang 21 SBT sử 9

Giải bài tập 4 trang 21 sách bài tập Lịch sử 9. Điền nội dung sự kiện phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi

Xem lời giải

Bài 5 trang 22 SBT sử 9

Giải bài tập 5 trang 22 sách bài tập Lịch sử 9. Khó khăn của các nước Châu Phi trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội hiện nay

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất