Bài 1 trang 16 SBT sử 9


Giải bài tập 1 trang 16 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trước chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của thực dân Phương Tây

A. Việt Nam

B. Thái Lan

C. Xin-ga-po

D. In-đô-nê-xi-a

Phương pháp giải:

Dựa vào mục 1. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945

Lời giải chi tiết:

- Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á đều là thuộc địa của đế quốc thực dân phương Tây, trừ Thái Lan. 

Chọn B

Câu 2

Năm 1945, các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á giành được độc lập gồm

A. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia

B. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào

C. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po

D. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Mã Lai

Phương pháp giải:

Dựa vào mục 1. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945

Lời giải chi tiết:

Năm 1945, các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á giành được độc lập gồm: In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào

Chọn B.

Câu 3

Nước Lào tuyên bố độc lập vào ngày

A. 2-10-1945

B. 10-10-1945

C. 12-10-1945

D. 22-10-1945

Phương pháp giải:

Dựa vào mục 1. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945

Lời giải chi tiết:

Nước Lào tuyên bố độc lập vào ngày 12-10-1945

Chọn C

Câu 4

Tháng 9-1945, Mĩ cùng với Anh, Pháp thành lập khối quân sự Đông Nam Á về lĩnh vực quân sự

A. Thúc đẩy sự hợp tác giữa Mĩ, Anh, Pháp với các nước Đông Nam Á về lĩnh vực quân sự

B. Bảo vệ hoà bình cho khu vực Đông Nam Á

C. Xây dựng căn cứ quân sự của Mĩ, Anh, Pháp ở khu vực Đông Nam Á

D. Ngăn chặn ảnh hưởng của CNXH và đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á.

Phương pháp giải:

Dựa vào mục 1. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945

Lời giải chi tiết:

Mĩ cùng Anh, Pháp lập nên khối quân sự Đông Nam Á (SEATO), nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội và đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc trong khu vực.

Chọn D.

Câu 5

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập ngày

A. 6-8-1967

B. 8-8-1967

C. 10-8-1967

D. 12-8-1967

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Sự ra đời của tổ chức ASEAN

Lời giải chi tiết:

Ngày 8 - 8 - 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt theo tiếng Anh là ASEAN) đã được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của năm nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan. 

Chọn B

Câu 6

Các nước tham gia sáng lập ASEAN gồm

A. In-đô-nê-xa-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan

B. Việt Nam, Lào, Cam-phu-chia, Thái Lan, Xin-ga-po

C. Thái Lan, Việt Nam, In-đô-nên-xi-a, Xin-ga-po, Phi-líp-pin.

D. In-đô-nên-xi-a, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Xin-ga-po, Phi-líp-pin.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Sự ra đời tổ chức ASEAN

Lời giải chi tiết:

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt theo tiếng Anh là ASEAN) đã được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của năm nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.

Chọn A.

Câu 7

Quốc gia ở Đông Nam Á đã trở thành "con rồng" kinh tế ở Châu Á là

A. Thái Lan

B. Việt Nam

C. Xin-ga-po

D. Ma-lai-xi-a

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Từ "ASEAN 6" phát triển thành "ASEAN 10"

Lời giải chi tiết:

Quốc gia ở Đông Nam Á đã trở thành "con rồng" kinh tế ở Châu Á là Xin-ga-po

Chọn C.

Câu 8

Việt Nam chính thức ra nhập và trở thành thành viên thứ bảy của ASEAN vào

A. Tháng 7-1992

B. Tháng 7-1993

C. Tháng 7-1994

D. Tháng 7-1995

Phương pháp giải:

Dựa vào mục 3. Từ "ASEAN 6" phát triển thành "ASEAN 10" để trả lời

Lời giải chi tiết:

Việt Nam gia nhập ASEAN vào tháng 7-1995

Chọn D.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Các nước Đông Nam Á

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài