Bài 1 trang 16 SBT sử 9


Giải bài tập 1 trang 16 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trước chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của thực dân Phương Tây

A. Việt Nam

B. Thái Lan

C. Xin-ga-po

D. In-đô-nê-xi-a

Phương pháp giải:

Dựa vào mục 1. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945

Lời giải chi tiết:

- Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á đều là thuộc địa của đế quốc thực dân phương Tây, trừ Thái Lan. 

Chọn B

Câu 2

Năm 1945, các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á giành được độc lập gồm

A. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia

B. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào

C. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po

D. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Mã Lai

Phương pháp giải:

Dựa vào mục 1. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945

Lời giải chi tiết:

Năm 1945, các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á giành được độc lập gồm: In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào

Chọn B.

Câu 3

Nước Lào tuyên bố độc lập vào ngày

A. 2-10-1945

B. 10-10-1945

C. 12-10-1945

D. 22-10-1945

Phương pháp giải:

Dựa vào mục 1. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945

Lời giải chi tiết:

Nước Lào tuyên bố độc lập vào ngày 12-10-1945

Chọn C

Câu 4

Tháng 9-1945, Mĩ cùng với Anh, Pháp thành lập khối quân sự Đông Nam Á về lĩnh vực quân sự

A. Thúc đẩy sự hợp tác giữa Mĩ, Anh, Pháp với các nước Đông Nam Á về lĩnh vực quân sự

B. Bảo vệ hoà bình cho khu vực Đông Nam Á

C. Xây dựng căn cứ quân sự của Mĩ, Anh, Pháp ở khu vực Đông Nam Á

D. Ngăn chặn ảnh hưởng của CNXH và đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á.

Phương pháp giải:

Dựa vào mục 1. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945

Lời giải chi tiết:

Mĩ cùng Anh, Pháp lập nên khối quân sự Đông Nam Á (SEATO), nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội và đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc trong khu vực.

Chọn D.

Câu 5

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập ngày

A. 6-8-1967

B. 8-8-1967

C. 10-8-1967

D. 12-8-1967

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Sự ra đời của tổ chức ASEAN

Lời giải chi tiết:

Ngày 8 - 8 - 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt theo tiếng Anh là ASEAN) đã được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của năm nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan. 

Chọn B

Câu 6

Các nước tham gia sáng lập ASEAN gồm

A. In-đô-nê-xa-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan

B. Việt Nam, Lào, Cam-phu-chia, Thái Lan, Xin-ga-po

C. Thái Lan, Việt Nam, In-đô-nên-xi-a, Xin-ga-po, Phi-líp-pin.

D. In-đô-nên-xi-a, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Xin-ga-po, Phi-líp-pin.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Sự ra đời tổ chức ASEAN

Lời giải chi tiết:

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt theo tiếng Anh là ASEAN) đã được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của năm nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.

Chọn A.

Câu 7

Quốc gia ở Đông Nam Á đã trở thành "con rồng" kinh tế ở Châu Á là

A. Thái Lan

B. Việt Nam

C. Xin-ga-po

D. Ma-lai-xi-a

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Từ "ASEAN 6" phát triển thành "ASEAN 10"

Lời giải chi tiết:

Quốc gia ở Đông Nam Á đã trở thành "con rồng" kinh tế ở Châu Á là Xin-ga-po

Chọn C.

Câu 8

Việt Nam chính thức ra nhập và trở thành thành viên thứ bảy của ASEAN vào

A. Tháng 7-1992

B. Tháng 7-1993

C. Tháng 7-1994

D. Tháng 7-1995

Phương pháp giải:

Dựa vào mục 3. Từ "ASEAN 6" phát triển thành "ASEAN 10" để trả lời

Lời giải chi tiết:

Việt Nam gia nhập ASEAN vào tháng 7-1995

Chọn D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 17 SBT sử 9

  Giải bài tập 2 trang 17 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

 • Bài 3 trang 18 SBT sử 9

  Giải bài tập 3 trang 18 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy nối ô bên trái với các ô bên phải cho phù hợp về nội dung lịch sử

 • Bài 4 trang 18 SBT sử 9

  Giải bài tập 4 trang 18 sách bài tập Lịch sử 9. Các sự kiện thể hiện bước phát triển của ASEAN kể từ khi thành lập đến nay

 • Bài 5 trang 19 SBT sử 9

  Giải bài tập 5 trang 19 sách bài tập Lịch sử 9. Các nước Đông Nam Á đã có sự phân hoá như thế nào trong đường lối đối ngoại?

 • Bài 6 trang 19 SBT sử 9

  Giải bài tập 6 trang 19 sách bài tập Lịch sử 9. Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của ASEAN.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.