CHƯƠNG VII. VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NẮM 2000

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 114 SBT sử 9

Giải bài 1 trang 114 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 114 SBT sử 9

Giải bài 2 trang 114 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 115 SBT sử 9

Giải bài 3 trang 115 sách bài tập Lịch sử 9. Quá trình khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế - xã hội

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 115 SBT sử 9

Giải bài 4 trang 115 sách bài tập Lịch sử 9. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước

Xem lời giải

Bài 5 trang 116 SBT sử 9

Giải bài 5 trang 116 sách bài tập Lịch sử 9. Quốc hội khoá VI, kì họp thứ nhất đã quyết định những vấn đề gì

Xem lời giải

Bài 6 trang 116 SBT sử 9

Giải bài 6 trang 116 sách bài tập Lịch sử 9. Những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành thống nhất đất nước

Xem lời giải

Bài 1 trang 117 SBT sử 9

Giải bài 1 trang 117 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 118 SBT sử 9

Giải bài 2 trang 118 sách bài tập Lịch sử 9. Đường lối của Đảng được đề ra trong hoàn cảnh nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 118 SBT sử 9

Giải bài 3 trang 118 sách bài tập Lịch sử 9. Tóm tắt những nhiệm vụ và mục tiêu trong từng kế hoạch Nhà nước 5 năm;

Xem lời giải

Bài 5 trang 118 SBT sử 9

Giải bài 5 trang 118 sách bài tập Lịch sử 9. Nêu một số thành tựu nước ta đạt được qua các kế hoạch 5 năm?

Xem lời giải

Bài 6 trang 119 SBT sử 9

Giải bài 6 trang 119 sách bài tập Lịch sử 9. Trình bày ý nghĩa của những thành tựu và nêu những khó khăn, tồn tại

Xem lời giải

Bài 1 trang 120 SBT sử 9

Giải bài 1 trang 120 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 122 SBT sử 9

Giải bài 2 trang 122 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy hoàn thiện bảng sau về một số sự kiện tiêu biểu của cách mạng nước ta

Xem lời giải

Bài 3 trang 123 SBT sử 9

Giải bài 3 trang 123 sách bài tập Lịch sử 9. Nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam từ năm 1919-2000

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất