Bài 1 trang 114 SBT sử 9


Giải bài 1 trang 114 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng: 

Câu 1

Tháng 11-1975, đại biểu hai miền Nam Bắc họp Hội nghị hiệp thương tại 

A. Hà Nội

B. Huế

C. Đà Nẵng

D. Sài Gòn

Phương pháp giải:

Xem lại mục III. Thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975-1976)

Lời giải chi tiết:

Từ ngày 15 đến ngày 21 - 11 - 1975, Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước họp tại Sài Gòn, đã hoàn toàn nhất trí về chủ trương, thống nhất đất nước về mặt nhà nước do Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 đề ra.

Chọn D

Câu 2

Cuộc Tổng tuyển cử bầu quốc hội chung trong cả nước lần thứ hai được tổ chức vào ngày 

A. 6-1-1946

B. 25-4-1946

C. 6-1-1976

D. 25-4-1976

Phương pháp giải:

Xem lại mục III. Thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 - 1976)

Lời giải chi tiết:

Ngày 25 - 4 - 1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước. Hơn 23 triệu cử tri (98,8% tổng số cử tri) đi bầu cử.

Chọn D

Câu 3

Quốc Hội khoá VI quyết định ở mỗi cấp chính quyền địa phương có 

A. Uỷ ban hành chính các cấp

B. Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

C. Uỷ ban hành chính và Uỷ ban nhân dân

D. Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

Phương pháp giải:

Xem lại mục III. Thống nhất đất nước về mặt nhà nước( 1975-1976)

Lời giải chi tiết:

Ở địa phương, Quốc hội quyết định tổ chức thành ba cấp chính quyền: cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, cấp huyện và tương đương, cấp xã và tương đương, ở mỗi cấp chính quyền có Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân.

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 114 SBT sử 9

  Giải bài 2 trang 114 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

 • Bài 3 trang 115 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 115 sách bài tập Lịch sử 9. Quá trình khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế - xã hội

 • Bài 4 trang 115 SBT sử 9

  Giải bài 4 trang 115 sách bài tập Lịch sử 9. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước

 • Bài 5 trang 116 SBT sử 9

  Giải bài 5 trang 116 sách bài tập Lịch sử 9. Quốc hội khoá VI, kì họp thứ nhất đã quyết định những vấn đề gì

 • Bài 6 trang 116 SBT sử 9

  Giải bài 6 trang 116 sách bài tập Lịch sử 9. Những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành thống nhất đất nước

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí