CHƯƠNG III. CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 74 SBT sử 9

Giải bài 1 trang 74 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 75 SBT sử 9

Giải bài 2 trang 75 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 76 SBT sử 9

Giải bài 3 trang 76 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy nối thời gian ở cột bên trái với nội dung sự kiện ở cột bên phải cho phù hợp

Xem lời giải

Bài 4 trang 77 SBT sử 9

Giải bài 4 trang 77 sách bài tập Lịch sử 9. Vì sao Nhật và Pháp thỏa hiệp với nhau để cùng thống thị Đông Dương?

Xem lời giải

Bài 5 trang 77 SBT sử 9

Giải bài 5 trang 77 sách bài tập Lịch sử 9. Các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và binh biến Đô Lương có ý nghĩa

Xem lời giải

Bài 1 trang 77 SBT sử 9

Giải bài 1 trang 77 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 78 SBT sử 9

Giải bài 2 trang 78 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 79 SBT sử 9

Giải bài 3 trang 79 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy nối thời gian với nội dung sự kiện trong bảng dưới đây cho phù hợp

Xem lời giải

Bài 4 trang 80 SBT sử 9

Giải bài 4 trang 80 sách bài tập Lịch sử 9. Vì sao Nhật phải đảo chính Pháp?

Xem lời giải

Bài 5 trang 80 SBT sử 9

Giải bài 5 trang 80 sách bài tập Lịch sử 9. Sau hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng, công tác chuẩn bị

Xem lời giải

Bài 1 trang 81 SBT sử 9

Giải bài 1 trang 81 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 82 SBT sử 9

Giải bài 2 trang 82 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 83 SBT sử 9

Giải bài 3 trang 83 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy nối thời gian cho phù hợp với nội dung sự kiện diễn ra

Xem lời giải

Bài 4 trang 83 SBT sử 9

Giải bài 4 trang 83 sách bài tập Lịch sử 9. Lệnh Tổng Khởi nghĩa được ban bố trong hoàn cảnh nào?

Xem lời giải

Bài 5 trang 84 SBT sử 9

Giải bài 5 trang 84 sách bài tập Lịch sử 9. Trình bày ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất