Bài 1 trang 77 SBT sử 9


Giải bài 1 trang 77 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng:

Câu 1

Hội Nghị lần thứ 8 ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương( 5 - 1941) diễn ra tại

A. Bắc Sơn (Lạng Sơn)

B. Đô Lương (Nghệ An)

C. Pác Bó (Cao Bằng)

D. Võ Nhai (Thái Nguyên)

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Mặt trận Việt Minh ra đời (19-5-1941)

Lời giải chi tiết:

Trước tình hình thế giới và trong nước ngày càng khẩn trương, ngày 28 - 1 - 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước triệu tập Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Hội nghị họp tại Pác Bó (Cao Bằng) từ ngày 10 đến ngày 19 - 5 - 1941.

Chọn C

Câu 2

Hội Nghị lần thứ 8 ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương chủ trương

A. Liên minh chặt chẽ với Nhật để chống Pháp.

B. Liên minh chặt chẽ với Pháp để chống Nhật.

C. Giải phóng Việt Nam khỏi ách Pháp - Nhật.

D. Trước hết, giải phóng các dân tộc Đông Dương khỏi ách Pháp Nhật.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Mặt trận Việt Minh ra đời (19-5-1941)

Lời giải chi tiết:

Hội nghị chủ trương trước hết phải giải phóng cho được các dân tộc Đông Dương ra khỏi ách Pháp - Nhật. 

Chọn D

Câu 3

Hội Nghị lần thứ 8 ban chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập hình thức mặt trận là

A. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.

B. Hội phản đế Đồng minh Đông Dương.

C. Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh).

D. Hội Cứu quốc.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Mặt trận Việt Minh ra đời (19 - 5 - 1941)

Lời giải chi tiết:

Hội nghị chủ trương thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh).

Chọn C

Câu 4

Cuối tháng 12 - 1994, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã đánh thắng liên tiếp hai trận ở

A. Đình Cả, Tràng Xá (Lạng Sơn)

B. Chiêm Hóa, Sơn Dương (Tuyên Quang)

C. Cốc Pàng, Pác Bó (Cao Bằng)

D. Phay Khắt và Nà Ngần (Cao Bằng)

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Mặt trận Việt Minh ra đời (19 - 5 - 1941)

Lời giải chi tiết:

Cuối tháng 12 - 1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã đánh thắng liên tiếp hai trận ở Phay Khắt và Nà Ngần (Cao Bằng).

Chọn D

Câu 5

Cao trào kháng Nhật, cứu nước đã được quyết định và phát động tại

A. Hội Nghị lần thứ 8 ban chấp hành Trung ương Đảng.

B. Hội nghị mở rộng Ban Thường vụ Trung ương Đảng.

C. Hội Nghị Quân sự cách mạng Bắc Kì.

D. Đại hội quốc dân

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Lời giải chi tiết:

Ngay khi tiếng súng đảo chính của Nhật vừa nổ. Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp hội nghị mở rộng. Hội nghị đã ra chỉ thị: "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta", xác định kẻ thù chính, cụ thể, trước mắt của nhân dân Đông Dương lúc này là phát xít Nhật.

Chọn B

Câu 6

Uỷ ban quân sự Cách mạng Bắc Kì được thành lập, có nhiệm vụ

A. Mở trường đào tạo cán bộ quân sự và chính trị.

B. Xây dựng căn cứ địa kháng Nhật và phát triển chiến tranh du kích.

C. Chỉ huy các chiến khu miền Bắc và giúp đỡ toàn quốc về mặt quân sự.

D. Thi hành 10 chính sách của Việt Minh.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Lời giải chi tiết:

Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc Kì được thành lập, có nhiệm vụ chỉ huy các chiến khu miền Bắc và giúp đỡ toàn quốc về mặt quân sự.

Chọn C

Câu 7

Khu giải phóng Việt Bắc bao gồm các tỉnh

A. Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái và Vĩnh Yên

B. Bắc Giang, Phú Thọ, Bắc Kạn, Hà Giang và Thái Nguyên

C. Cao Bằng, lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang, Lào Cai

D. Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang và Thái Nguyên

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Lời giải chi tiết:

Khu giải phóng Việt Bà, ra đời (4 - 6 - 1945) bao gồm hầu hết các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên và một số vùng lân cận thuộc các tỉnh miền trung du (Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Vinh Yên)

Chọn D

Câu 8

Sự kiện đánh dấu bầu không khí tiền khởi nghĩa lan tràn khắp cả nước, báo trước giờ hành động sắp tới là

A. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp, ra chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta".

B. Phong trào “Phá kho thóc giải quyết nạn đói”.

C. Khu giải phóng Việt Bắc ra đời.

D. Uỷ ban lâm thời khu giải phóng thi hành 10 chính sách của Việt Minh.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Lời giải chi tiết:

Phong trào quần chúng trong cả nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ ở cả vùng nông thôn và thành thị thì nạn đói diễn ra nghiêm trọng hơn ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Khẩu hiệu “Phá kho thóc giải quyết nạn đói” được kịp thời đưa ra đã dấy lên phong trào đánh chiếm kho thóc của Nhật để chia cho dân nghèo. Một bầu không khí tiền khởi nghĩa lan tràn khắp cả nước, báo trước giờ hành động quyết định sắp tới. 

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 78 SBT sử 9

  Giải bài 2 trang 78 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

 • Bài 3 trang 79 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 79 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy nối thời gian với nội dung sự kiện trong bảng dưới đây cho phù hợp

 • Bài 4 trang 80 SBT sử 9

  Giải bài 4 trang 80 sách bài tập Lịch sử 9. Vì sao Nhật phải đảo chính Pháp?

 • Bài 5 trang 80 SBT sử 9

  Giải bài 5 trang 80 sách bài tập Lịch sử 9. Sau hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng, công tác chuẩn bị

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.