Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965-1973)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu