Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở Miền Nam

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu


Gửi bài