Bài 2 trang 103 SBT sử 9


Giải bài 2 trang 103 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau:

1. ☐ Sau hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương, nước ta bị chia cắt là hai miền với hai chế độ chính trị, xã hội khác nhau.

2. ☐ Đế quốc Mĩ đã thi hành nhiều biện pháp về chính trị, kinh tế, văn hóa nhằm biến miền Nam Việt Nam thành đồng minh của Mĩ.

3. ☐ Từ năm 1954 đến năm 1959, Đảng ta chủ trương đấu tranh chính trị chống Mĩ Diệm, đòi chúng thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ bảo vệ hòa bình.

4. ☐ Hội nghị lần thứ 15 ban chấp hành Trung Ương Đảng (1-1959) đã quyết định sử dụng bạo lực cách mạng để lật đổ chính quyền Mĩ - Diệm ở miền Nam.

5. ☐ Chiến lược” Chiến tranh đặc biệt “ là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu cũ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)

Lời giải chi tiết

* Câu đúng là:

1. ☒ Sau hiệp định Gơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương, nước ta bị chia cắt là hai miền với hai chế độ chính trị, xã hội khác nhau.

3. ☒ Từ năm 1954 đến năm 1959, Đảng ta chủ trương đấu tranh chính trị chống Mĩ - Diệm, đòi chúng thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ bảo vệ hòa bình.

4. ☒ Hội nghị lần thứ 15 ban chấp hành Trung Ương Đảng ( 1-1959) đã quyết định sử dụng bạo lực cách mạng để lật đổ chính quyền Mĩ - Diệm ở miền Nam.

* Câu sai là:

2. ☒ Đế quốc Mĩ đã thi hành nhiều biện pháp về chính trị, kinh tế, văn hóa nhằm biến miền Nam Việt Nam thành đồng minh của Mĩ.

5. ☒ Chiến lược ”Chiến tranh đặc biệt “ là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu cũ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 3 trang 103 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 103 sách bài tập Lịch sử 9. Giải thích vì sao miền Bắc phải thực hiện cải cách ruộng đất?

 • Bài 4 trang 103 SBT sử 9

  Giải bài 4 trang 103 sách bài tập Lịch sử 9. Thành tựu của miền Bắc trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm

 • Bài 5 trang 104 SBT sử 9

  Giải bài 5 trang 104 sách bài tập Lịch sử 9. Những thắng lợi của nhân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt”

 • Bài 6 trang 104 SBT sử 9

  Giải bài 6 trang 104 sách bài tập Lịch sử 9. Phong trào “Đồng Khởi” của nhân dân ta ở miền Nam (1959 - 1960)

 • Bài 7 trang 105 SBT sử 9

  Giải bài 7 trang 105 sách bài tập Lịch sử 9. Trình bày nội dung và ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960)

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí