Bài 4 trang 103 SBT sử 9


Giải bài 4 trang 103 sách bài tập Lịch sử 9. Thành tựu của miền Bắc trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm

Đề bài

Hoàn thiện thành bảng thống kê về những thành tựu của miền Bắc trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 - 1965) dưới đây 

Lĩnh vực

Thành tựu

Công nghiệp

 

Nông nghiệp

 

Thương nghiệp

 

Giao thông vận tải

 

Văn hoá, giáo dục, y tế

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục IV. Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất-kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961-1965) 

Lời giải chi tiết

Lĩnh vực

Thành tựu

Công nghiệp

Công nghiệp quốc doanh chiếm tỉ trọng 93.1% trong tổng giá trị sản lượng công nghiệp.

Nông nghiệp

Xây dựng nhiều lâm trường, nông trường quốc doanh; áp dụng tiến bộ khoa học-kĩ thuật; nhiều hợp tác xã đạt 5 tấn thóc/ha; trên 90% số hộ nông dân vào hợp tác xã.

Thương nghiệp

Thương nghiệp quốc doanh chiếm lĩnh thị trường,  góp phần xây dựng kinh tế, ổn định đời sống nhân dân.

Giao thông vận tải

Xây dựng các mạng lưới đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển.

Văn hóa giáo dục y tế

Có bước phát triển và tiến bộ đáng kể.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 5 trang 104 SBT sử 9

  Giải bài 5 trang 104 sách bài tập Lịch sử 9. Những thắng lợi của nhân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt”

 • Bài 6 trang 104 SBT sử 9

  Giải bài 6 trang 104 sách bài tập Lịch sử 9. Phong trào “Đồng Khởi” của nhân dân ta ở miền Nam (1959 - 1960)

 • Bài 7 trang 105 SBT sử 9

  Giải bài 7 trang 105 sách bài tập Lịch sử 9. Trình bày nội dung và ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960)

 • Bài 3 trang 103 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 103 sách bài tập Lịch sử 9. Giải thích vì sao miền Bắc phải thực hiện cải cách ruộng đất?

 • Bài 2 trang 103 SBT sử 9

  Giải bài 2 trang 103 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí