Bài 5 trang 80 SBT sử 9


Giải bài 5 trang 80 sách bài tập Lịch sử 9. Sau hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng, công tác chuẩn bị

Đề bài

Sau hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng, công tác chuẩn bị tiến tới Tổng khởi nghĩa được tiến hành như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Lời giải chi tiết

Quá trình chuẩn bị về mọi mặt của Đảng cho cách mạng tháng Tám từ Hội nghị trung ương lần thứ VIII của Đảng:

* Về chủ trương:

- Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trên hết.

- Chủ trương thành lập “Việt Nam độc lập đồng minh" gọi tắt là Việt Minh.

* Lực lượng chính trị: Vận động quần chúng tham gia Mặt trận Việt Minh:

- Cao Bằng là nơi thí điểm cuộc vận động xây dựng các hội cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh. Đến năm 1942, khắp các châu ở Cao Bằng đều có Hội Cứu quốc, trong đó có 3 châu "hoàn toàn".

- Ở Hà Nội, Hải Phòng và các thành phố lớn, hầu hết các hội phản đế chuyển thành hội cứu quốc.

- Đảng tranh thủ tập hợp rộng rãi các lực lượng quần chúng khác như học sinh, sinh viên, tiểu tư sản, trí thức vào mặt trận cứu nước.

* Lực lượng vũ trang:

- Những đội du kích hoạt động ở căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai thống nhất thành Trung đội Cứu quốc quân I (14 - 2 - 1941).

- Trung đội Cứu quốc quân II (15 - 9 - 1941), Trung đội Cứu quốc quân III (25 - 2 - 1944) ra đời.

- Ngày 22 - 12 - 1944, đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập.

* Căn cứ địa cách mạng:

- Xây dựng căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai.

- Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng làm nơi xây dựng căn cứ địa.

Ngoài ra, sự chuẩn bị của Đảng cho cách mạng tháng Tám còn thông qua các phong trào đấu tranh 1930 - 1931, phong trào dân chủ 1936 - 1939, cao trào cách mạng 1939 - 1945. Thông qua các phong trào này, quần chúng nhân dân được tập dượt có thêm nhiều kinh nghiệm đấu tranh hơn, có nhiều bài học và tiến đến tổng khởi nghĩa tháng Tám giành chính quyền.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 4 trang 80 SBT sử 9

  Giải bài 4 trang 80 sách bài tập Lịch sử 9. Vì sao Nhật phải đảo chính Pháp?

 • Bài 3 trang 79 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 79 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy nối thời gian với nội dung sự kiện trong bảng dưới đây cho phù hợp

 • Bài 2 trang 78 SBT sử 9

  Giải bài 2 trang 78 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

 • Bài 1 trang 77 SBT sử 9

  Giải bài 1 trang 77 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí