Bài 1 trang 20 SBT sử 9


Giải bài tập 1 trang 20 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân các nước Châu Phi nổ ra sớm nhất ở

A. Bắc Phi            B. Nam Phi

C. Đông Phi          D. Trung Phi

Phương pháp giải:

Dựa vào mục 1. Tình hình chung - Các nước Châu Phi

Lời giải chi tiết:

Phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân các nước Châu Phi nổ ra sớm nhất ở ở vùng Bắc Phi

Chọn A

Câu 2

2. Nước Cộng hoà Ai Cập được thành lập vào

A. Tháng 6-1952             B. Tháng 7-1952

C. Tháng 6-1953             D. Tháng 7-1953

Phương pháp giải:

Dựa vào mục 1. Tình hình chung - Các nước Châu Phi để trả lời

Lời giải chi tiết:

Khởi đầu là cuộc binh biến ở Ai Cập (7-1952)

Chọn B

Câu 3

Năm 1960 được lịch sử ghi nhận là "Năm Châu Phi“ vì

A. Tất cả các nước Châu Phi đều giành được độc lập

B. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân đế quốc bị sụp đổ hoàn toàn ở Châu Phi

C. Phong trào giải phóng dân tộc ở Bắc Phi và Đông Phí phát triển đến đỉnh cao

D. Có 17 nước Châu Phi tuyến bố độc lập

Phương pháp giải:

Dựa vào mục 1. Tình hình chung - Các nước Châu Phi để trả lời

Lời giải chi tiết:

Năm 1960 được gọi là "Năm châu Phi" với 17 nước tuyên bố dộc lập.

Chọn D

Câu 4

Hiện nay, khó khăn lớn nhất mà các nước Châu Phi gặp phải là

A. Xung đột, nội chiến đẫm máu do mâu thuẫn sắc tộc hoặc tôn giáo, tình trạng đói nghèo, nợ nần chồng chất và các lọai dịch bệnh hoành hành.

B. Sự xâm lược cùng với chính sách vơ vét, bóc lột của chủ nghĩa thực dân mới.

C. Các nước đế quốc ngày càng mở rộng hệ thống thuộc địa ở khu vực này.

D. Thiên tai, dịch bệnh thường xuyên

Phương pháp giải:

Dựa vào mục 1. Tình hình chung - Các nước Châu Phi để trả lời

Lời giải chi tiết:

Hiện nay, khó khăn lớn nhất mà các nước Châu Phi gặp phải là xung đột, nội chiến đẫm máu do mâu thuẫn sắc tộc hoặc tôn giáo, tình trạng đói nghèo, nợ nần chồng chất và các lọai dịch bệnh hoành hành.

Chọn A

Câu 5

Để thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện nay, các nước Châu Phi đã: 

A. Dựa vào sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây.

B. Thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế ngắn hạn, dài hạn, phù hợp với điều kiện của từng nước.

C. Tích cực tìm kiếm các giải pháp, đề ra cải cách nhằm giải quyết xung đột, khắc phục những khó khăn về kinh tế, thành lập các tổ chức liên minh khu vực.

D. Ứng dụng thành tự khoa học - kĩ thuật vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phương pháp giải:

Dựa vào mục 1. Tình hình chung - Các nước Châu Phi để trả lời

Lời giải chi tiết:

Để thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện nay, các nước Châu Phi đã tích cực tìm kiếm các giải pháp, đề ra cải cách nhằm giải quyết xung đột, khắc phục những khó khăn về kinh tế, thành lập các tổ chức liên minh khu vực.

Chọn C

Câu 6

Chế độ phân biệt chủng tộc (Apacthai) đã chấm dứt vào năm:

A. 1991              B. 1992

C. 1993              D. 1994

Phương pháp giải:

Dựa vào mục 2. Cộng hòa Nam Phi để trả lời

Lời giải chi tiết:

Tháng 12-1993, chính quyền của người da trắng tuyên bố bãi bỏ chế độ A-pác-thai, trả tự do cho lãnh tụ ANC sau 27 năm bị cầm tù. 

Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 21 SBT sử 9

  Giải bài tập 2 trang 21 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

 • Bài 3 trang 21 SBT sử 9

  Giải bài tập 3 trang 21 sách bài tập Lịch sử 9. Nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B cho phù hợp

 • Bài 4 trang 21 SBT sử 9

  Giải bài tập 4 trang 21 sách bài tập Lịch sử 9. Điền nội dung sự kiện phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi

 • Bài 5 trang 22 SBT sử 9

  Giải bài tập 5 trang 22 sách bài tập Lịch sử 9. Khó khăn của các nước Châu Phi trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội hiện nay

 • Bài 6 trang 22 SBT sử 9

  Giải bài tập 6 trang 22 sách bài tập Lịch sử 9. Thắng lợi và ý nghĩa cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí