Bài 1 trang 10 SBT sử 9


Giải bài tập 1 trang 10 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Ngay sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, phong trào dân tộc dân chủ đã giành thắng lợi đầu tiên ở các nước

A. Đông Nam Á như In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào 

B. Đông Bắc Á như Trung Quốc 

C. Nam Á như Ấn Độ 

D. Bắc Phi như Ai Cập, An-giê-ri  

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX

Lời giải chi tiết:

Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc nhằm đập tan hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới. Khởi đầu là Đông Nam Á, tiêu biểu là các nước Inđônêxia, Việt Nam, Lào thành lập chính quyền cách mạng, tuyên bố độc lập trong năm 1945.

Chọn A

Câu 2

Ngày 1-1-1959, một cuộc cách mạng đã dành thắng lợi, lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ, đó là

A. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam 

B. Cuộc cách mạng của nhân dân Cu-ba

C. Cuộc cách mạng ở Lào 

D. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc 

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX

Lời giải chi tiết:

Ở Mĩ Latinh, ngày 1-1-1959, cách mạng Cu Ba thành công, chế độ độc tài thân Mĩ bị lật đổ.

Chọn B

Câu 3

Năm 1960 được gọi là "Năm Châu Phi" với 

A. 15 nước quốc gia Châu Phi tuyên bố độc lập 

B. 17 nước quốc gia Châu Phi tuyên bố độc lập

C. 19 nước quốc gia Châu Phi tuyên bố độc lập 

D. 21 nước quốc gia Châu Phi tuyên bố độc lập 


Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX

Lời giải chi tiết:

Năm 1960 được gọi là “Năm Châu Phi”: 17 nước tuyên bố độc lập, sau đó nhiều nước được trao trả độc lập.

Chọn B

Câu 4

Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc - thực dân bị sụp đổ cơ bản vào thời gian 

A. Cuối những năm 50 của thế kỉ XX

B. Đầu những năm 60 của thế kỉ XX

C. Giữa những năm 60 của thế kỉ XX

D. Cuối những năm 60 của thế kỉ XX

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX

Lời giải chi tiết:

Tới giữa những năm 60, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc thực dân về cơ bản đã bị sụp đổ.

Chọn C

Câu 5

Từ những năm 70, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức cuối cùng là 

A. Chủ nghĩa thực dân cũ 

B. Chế độ phân biệt chủng tộc 

C. Chủ nghĩa thực dân mới

D. Chế độ bảo hộ 

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX

Lời giải chi tiết:

Từ cuối những năm 70, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức cuối cùng của nó là chủ nghĩa thực dân mới. 

Chọn C

Câu 6

Sự kiện quan trọng đánh dấu mốc chấm dứt hoàn toàn hệ thống chế độ phân biệt chủng tộc, sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc là 

A. Sự thành lập chính quyền của người da đen ở Rô-đê-di-a năm 1980

B. Sự thành lập chính quyền của người da đen ở Tây Nam Phi năm 1990

C. Chế độ phân biệt chủng tộc đã bị xoá bỏ ở Cộng hoà Nam Phi năm 1993.

D. Tất cả các ý trên 

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX

Lời giải chi tiết:

Chế độ phân biệt chủng tộc đã bị xoá bỏ ở Cộng hoà Nam Phi năm 1993.

Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu
  • Bài 2 trang 11 SBT sử 9

    Giải bài tập 2 trang 11 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

  • Bài 3 trang 12 SBT sử 9

    Giải bài tập 3 trang 12 sách bài tập Lịch sử 9. Phong trào GPDT ở các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.