Bài 4 trang 50 SBT sử 9


Đề bài

Em hãy nêu nhận xét về chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam. Chính sách đó đã tác động đến nền kinh tế Việt Nam như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Lời giải chi tiết

* Nhận xét:

- Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp diễn ra với quy mô lớn hơn rất nhiều so với lần thứ nhất.

- Dưới tác động của cuộc khai thác: làm cho cơ cấu kinh tế Việt Nam dần dần thay đổi, tính chất thuộc địa, nửa phong kiến và sự phụ thuộc của kinh tế Việt Nam vào kinh tế của đế quốc Pháp càng rõ hơn. Việt Nam trở thành thị trường độc chiếm của Pháp.

* Tác động đến nền kinh tế Việt Nam:

- Tích cực: Cuộc khai thác của Pháp làm xuất hiện nền công nghiệp thuộc địa mang yếu tố thực dân; thành thị theo hướng hiện đại ra đời; bước đầu làm xuất hiện nền kinh tế hàng hóa, tính chất tự cung tự cấp của nền kinh tế cũ bị phá vỡ.

- Tiêu cực: Một trong những mục tiêu của công cuộc khai thác thuộc địa là vơ vét sức người sức của nhân dân Đông Dương. Do vậy:

+ Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cùng kiệt;

+ Nông nghiệp dậm chân tại chỗ;

+ Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng.

=> Nền kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu và phụ thuộc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 3 trang 50 SBT sử 9

    Giải bài 3 trang 50 sách bài tập Lịch sử 9. Tóm tắt mục đích, nội dung của chương trình khai thác thuộc địa lần

  • Bài 2 trang 49 SBT sử 9

    Giải bài 2 trang 49 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy hoàn thiện sơ đồ sau về sự phân hóa giai cấp trong Xã hội Việt Nam

  • Bài 1 trang 47 SBT sử 9

    Giải bài 1 trang 47 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.