Bài 1 trang 72 SBT sử 9


Giải bài 1 trang 72 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng 

Câu 1

Đại hội VII Quốc tế Cộng Sản (7 - 1935) đã xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là 

A. chủ nghĩa phát xít

B. chủ nghĩa tư bản

C. chủ nghĩa đế quốc

D. các thế lực phong kiến

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Tình hình thế giới và trong nước 

Lời giải chi tiết:

Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản họp ở Mát-xcơ-va (7 - 1935) xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là chủ nghĩa phát xít.

Chọn A

Câu 2

Trước sự xuất hiện của chủ nghĩa Phát xít và nguy cơ chiến tranh do chúng gây ra, Đại hội VII Quốc tế Cộng sản đã đề ra chủ trương thành lập ở các nước

A. Mặt trận Đoàn kết

B. Mặt trận Nhân dân

C. Mặt trận Dân chủ 

D. Mặt trận cứu nước

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Tình hình thế giới và trong nước

Lời giải chi tiết:

Đại hội đề ra chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân ở các nước, nhằm tập hợp rộng rãi các lực lượng dân chủ đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh do chúng gây ra.

Chọn B

Câu 3

Đảng Cộng sản Đông Dương đã xác định kẻ thù cụ thể, trước mắt của nhân dân Đông Dương trong những năm 1936 - 1939 là 

A. Thực dân Pháp và phong kiến tay sai

B. Bọn thực dân phản động Pháp và tay sai

C. Thế lực phong kiến tay sai cho Tư sản Pháp

D. Tư sản Pháp và tư sản mại bản

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ

Lời giải chi tiết:

Đảng Cộng sản Đông Dương nhận định rằng kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương lúc này là bọn phản động Pháp cùng bè lũ tay sai không chịu thi hành chính sách của Mặt trận Nhân dân Pháp tại các thuộc địa.

Chọn B

Câu 4

Nhiệm vụ cụ thể của Cách mạng Đông Dương trong những năm 1936 - 1939 được Đảng ta xác định là 

A. Thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược là chống đế quốc và chống phong kiến.

B. Chống chủ nghĩa phát xít, chống đế quốc Pháp xâm lược.

C. Chống phát xít, chống chiến tranh, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi các quyền tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

D. Chống đế quốc pháp và tay sai phản động, đòi tự do, dân chủ.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ

Lời giải chi tiết:

Nhiệm vụ trước mắt của nhân dân Đông Dương là: “Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình”.

Chọn C

Câu 5

Về hình thức và phương pháp đấu tranh trong những năm 1936 - 1939, Đảng chủ chương

A. Đấu tranh vũ trang là chính, kết hợp với đấu tranh chính trị.

B. Đấu tranh chính trị bằng lực lượng quần chúng là chủ yếu, hạn chế sử dụng bạo lực.

C. Triệt để lợi dụng các hình thức đấu tranh hợp pháp và nửa hợp pháp, công khai và nửa công khai.

D. Đẩy mạnh phong trào đấu tranh nghị trường để hỗ trợ cho cuộc đấu tranh vũ trang.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ

Lời giải chi tiết:

Về hình thức và phương pháp đấu tranh trong những năm 1936 - 1939, Đảng chủ chương: Triệt để lợi dụng các hình thức đấu tranh hợp pháp và nửa hợp pháp, công khai và nửa công khai, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức, giáo dục và mở rộng phong trào đấu tranh của quần chúng.

Chọn C

Câu 6

Đảng chủ trương thành lập mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương để

A. Tập hợp đông đảo mọi lực lượng yêu nước dân chủ tiến bộ, đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít và bảo vệ hòa bình thế giới.

B. Cô lập, phân hóa kẻ thù chính của cách mạng là chủ nghĩa Phát xít, các thế lực phản động thuộc địa và tay sai.

C. Chống lại âm mưu phá hoại của kẻ thù đối với khối đại đoàn kết của các dân tộc Đông Dương.

D. Khẳng định vai trò của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ

Lời giải chi tiết:

Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra chủ trương lập Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương vào mùa hè năm 1936 (đến tháng 3 - 1938, đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương), nhằm tập hợp mọi lực lượng yêu nước, dân chủ tiến bộ, đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít và bảo vệ hòa bình thế giới.

Chọn A

Câu 7

Thực chất phong trào Đông Dương Đại hội là 

A. Tập hợp “dân nguyện”, đòi chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân Đông Dương.

B. Đấu tranh đòi thực dân Pháp chấp nhận để các dân tộc Đông Dương được quyền tiến hành các đại hội.

C. Sự biểu dương lực lượng hùng hậu của nhân dân Đông Dương trước phái viên của Chính phủ Pháp và toàn quyền Đông Dương mới.

D. Các cuộc đấu tranh đòi quyền lợi về chính trị cho nhân dân Đông Dương.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ

Lời giải chi tiết:

Quần chúng khắp nơi sôi nổi tổ chức các cuộc mít tinh, hội họp, diễn thuyết để thu thập “dân nguyện”, đưa yêu sách đòi Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp phải trả tự do cho tù chính trị, thi hành luật lao động ngày làm 8 giờ và đảm bảo số ngày nghỉ có lương trong năm cho công nhân, cải thiện đời sống của nhân dân.

Chọn A

Câu 8

Lĩnh vực đấu tranh mới của Đảng trong những năm 1936 - 1939 là 

A. Đấu tranh ngoại giao.

B. Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí.

C. Đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng.

D. Đấu tranh vũ trang.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ

Lời giải chi tiết:

Nhiều tờ báo công khai của Đảng, của Mặt trận Dân chủ Đông Dương và các đoàn thể quần chúng đã ra đời (Tiền phong, Dân chúng, Lao động, Bạn dân, Tin tức, Nhành lúa, ...).

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 72 SBT sử 9

  Giải bài 2 trang 72 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

 • Bài 3 trang 72 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 72 sách bài tập Lịch sử 9. Điền mốc thời gian phù hợp với sự kiện lịch sử về phong trào dân chủ 1936 - 1939

 • Bài 4 trang 73 SBT sử 9

  Giải bài 4 trang 73 sách bài tập Lịch sử 9. Những yêu sách của mỗi tầng lớp, giai cấp trong phong trào dân chủ 1936 - 1939

 • Bài 5 trang 73 SBT sử 9

  Giải bài 5 trang 73 sách bài tập Lịch sử 9. Năm 1935, Quốc tế Cộng sản đã có chủ trương gì?

 • Bài 6 trang 73 SBT sử 9

  Giải bài 6 trang 73 sách bài tập Lịch sử 9. Trình bày ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936 - 1939

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.