Bài 5 trang 73 SBT sử 9


Giải bài 5 trang 73 sách bài tập Lịch sử 9. Năm 1935, Quốc tế Cộng sản đã có chủ trương gì?

Đề bài

Năm 1935, trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và cuộc chiến tranh do chúng gây ra, quốc tế cộng sản đã có chủ trương gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Tình hình thế giới và trong nước 

Lời giải chi tiết

Năm 1935, trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và cuộc chiến tranh do chúng gây ra, Quốc tế cộng sản họp Đại hội VII (tháng 7 - 1935), đưa ra chủ trương:

- Xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới chưa phải là chủ nghĩa đế quốc nói chung mà là chủ nghĩa phát xít.

- Nhiệm vụ trước mắt là chống chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ dân chủ và hòa bình.

- Thành lập mặt trận nhân dân rộng rãi chống phát xít và chiến tranh phát xít. Đại hội chỉ rõ đối với các nước thuộc địa và nửa thuộc địa, vấn đề lập mặt trận thống nhất chống đế quốc có tầm quan trọng đặc biệt.

=> Chủ trương mới do Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản vạch ra phù hợp với yêu cầu chống chủ nghĩa phát xít và chiến tranh, nguy cơ lớn nhất đối với vận mệnh của các dân tộc lúc bấy giờ. Nghị quyết của Đại hội giúp cho Đảng ta trong việc phân tích đúng đắn tình hình mới, từ đó đề ra chủ trương chiến lược và sách lược cách mạng phù hợp với tình hình mới.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài